برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

قهوه چی

/qahveCi/

معنی قهوه چی به فارسی

قهوه چی
( صفت اسم ) کسی که قهوه خانه را اداره کند : بعد از خوردن اقسام کیفیتها و مغیرات قهوه چیان پیاله های قهوه بگردش در آوردند . روستایی گرفته بار الاغ قهوه چی زر شمرده پیش چراغ .
( صفت اسم ) رئیس قهوه چیاندولتی رئیس قهوه خانه : حسنخان قهوه چی باشی .
شغل و عمل قهوه چی : خواجه کاوس بساط قهوه چی گری را برچید و پولها را برداشت ...

معنی قهوه چی در فرهنگ معین

قهوه چی
( ~ .) [ ع - تر. ] (اِفا.) آن که قهوه - خانه را اداره می کند، آبدارچی .

معنی قهوه چی در فرهنگ فارسی عمید

قهوه چی
کسی که در قهوه خانه قهوه و چای برای فروش آماده می کند.

قهوه چی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مجید
Barista
Coffeeman

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• کافه قهوه چی قیطریه   • قهوه بیرون بر مشهد   • قهوه چی باشی   • کافه میرا   • معنی قهوه چی   • مفهوم قهوه چی   • تعریف قهوه چی   • معرفی قهوه چی   • قهوه چی چیست   • قهوه چی یعنی چی   • قهوه چی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قهوه چی

کلمه : قهوه چی
اشتباه تایپی : ri,i ]d
آوا : qahveCi
نقش : اسم
عکس قهوه چی : در گوگل

آیا معنی قهوه چی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )