برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1645 100 1
شبکه مترجمین ایران

قن

معنی قن در لغت نامه دهخدا

قن. [ ق ِن ن ] (ع ص ، اِ) بنده ای که خرید و فروش آن روا نباشد. (از تعریفات ). بنده ای که از پدر و مادر بنده زاده باشد. || خانه زاد. واحد و تثنیة و جمع و مذکر ومؤنث در آن یک است و گویند به اَقنان و اَقِنَّه جمع بسته میشود یا «قِن ّ»، خالص در عبودیت و بَیّن القنونة یا آنکه نزد تو متولد شد و نتواند خود را از تووارهاند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).

قن. [ ق َن ن ] (ع مص ) طلب کردن اخبار برفتن در پی آن. || به نگاه جستن گم شده را. || به چوب دستی زدن. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).

قن. [ ق ُن ن ] (ع اِ) کوه خرد. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ). || آستین. (منتهی الارب ). آستین پیراهن. (اقرب الموارد) (دهار).

قن. [ ق ُن ن ] (اِخ ) بزعم سمعانی نام دهی است و گروهی از محدثان بدان منسوبند. (از معجم البلدان ).

قن. [ ق ِن ن ] (اِخ ) دهی است در دیار فزاره. ابومحمد اعرابی این کلمه را به ضم قاف روایت کند. (از معجم البلدان ).

معنی قن به فارسی

قن
دهی است در دیار فزاره . ابو محمد اعرابی این کلمه را بضم قاف روایت کند .
[ گویش مازنی ] /ghen/ به رعایایی می گفتند که در گذشته با زمین خرید و فروش می شدند - دفینه ای که صاحب آن شناخته شده و مکان آن مشخص باشد
[ گویش مازنی ] /ghan ammoor/ قندشکن
[ گویش مازنی ] /ghan beshkaaneyan/ از مراسم سنتی مربوط به عروسی شکستن قند به وقت بله برون در خواستگاری
[ گویش مازنی ] /ghan be dehoon/ از مراسم عروسی است که در آن عروس و داماد هریک شمعی به دست گرفته و حبه ی نبات یا قند در دهان یکدیگر می گذارند و این عمل سمبلیک به معنای آغاز شیرین کامی زندگی شان خواهد بود
[ گویش مازنی ] /ghan jaa/ جای قند – کیسه ی مخصوص قند
[ گویش مازنی ] /ghan Khaake/ خرده قند
[ گویش مازنی ] /ghan reze/ خاکه قند
[ گویش مازنی ] /ghan shekan/ وسیله ای فلزی برای شکستن قند – قند شکن
[ گویش مازنی ] /kalle ghan/ کله قند & ستون های کلفتی که بر روی تخته سنگ و در یک ردیف، بر روی زمین قرار داده شوداین ستون ها هم اندازه بوده و به آننال گویندپلور هایی روی این نال ها و سکوها قرار گرفته و روی آن تخته کوب کنند

قن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

یاسین
غلاف ،پوشش
تاشبور
لغف
علی سیریزی
در گویش یزدی به قند، قن گویند.
بانا
قن در گویش لری به معنای باسن/ک**و**ن میباشد
کرماشانیک دل گیریا
کاملا کُردی و وارد شده به گویش های دیگه
و معنی ب*ا*س*ن هستش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قن دختر   • قون   • قن زن   • ویژه و خاص دو حرفی   • قن قنی   • کندیک   • معنی غن   • گند   • معنی قن   • مفهوم قن   • تعریف قن   • معرفی قن   • قن چیست   • قن یعنی چی   • قن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قن

کلمه : قن
اشتباه تایپی : rk
عکس قن : در گوگل

آیا معنی قن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )