قند توی دل کسی اب شدن

شبکه مترجمین ایران

اصطلاحات و ضرب المثل ها

( قند توی دل کسی آب شدن ) معنی اصطلاح -> قند توی دل کسی آب شدن
بسیار شاد شدن
مثال:
آقاداداش از دریافت نامه ی موافقت بانک با اعتبار، داشت قند توی دلش آب می شد، اما همین که چشمش به نرخ بهره و اقساط ماهانه افتاد حالش گرفته شد.

پیشنهاد کاربران

این ضرب المثل کنایه از خوشحال شدن و ذوق زیاد هست.
کنایه از خوشحال شدن
معنی خیلی خوشحال شدن و شاد شدن رو میده
ذوق بیش از حد
سارا با گرفتن نمره ی امتحانی و خبردار شدن از رفتن به اصفهان قند تو دلش آب شد.
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما