برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1397 100 1

قنبر آباد

معنی قنبر آباد به فارسی

قنبر آباد
دهی از دهستان مرکزی بخش حومه شهرستان بجنورد واقع در ۳٠ هزار گزی جنوب خاوری بجنورد و ۴ هزار گزی شمال خاوری مشهد بقوچان موقع آن جلگه و معتدل است - آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل زراعت و مالداری و قالیچه بافی است راه مالرو دارد
دهی است از دهستان میان آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد

قنبر آباد را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند
روستای قنبرآباد در بخش تل بزان
مسجدسلیمانروستای توه بزان در بخش آب ماهیک لالی
محل سکونت ایل منجزی بهداروند

روستای تاج الدین امیر قنبر *قنبرآباد.تلخاب تاج الدین *در دهستان
جهانگیری *زیلایی.زیلابی* مسجدسلیمان
محل سکونت تیره آشتیانی وند*آتش بیگان* از طایفه خلیلی بیگیوند پلنگ ایل منجزی بهداروند
*بختیاروند * بود که در آب سد گتوند ...

جهانگیر خان بختیاروند ایلخان
خلیل خلیل ایل بیگی بختیاروند ایلخان
شاه منصور خان آتش بیگی بختیاروند ایلخان *آشتیان اول*
امیر رستم خان آقاسی
تاج الدین امیر قنبر *تاجمیر عالی*
عالی ویسی
عالی مهمد *محمود*
حیات الله
چهل امیر
آشتیان دوم
...
...

..

..

..

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قنبر آباد   • مفهوم قنبر آباد   • تعریف قنبر آباد   • معرفی قنبر آباد   • قنبر آباد چیست   • قنبر آباد یعنی چی   • قنبر آباد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قنبر آباد
کلمه : قنبر آباد
اشتباه تایپی : rkfv Hfhn
عکس قنبر آباد : در گوگل

آیا معنی قنبر آباد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )