برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1555 100 1
شبکه مترجمین ایران

قنات کلانتر

معنی قنات کلانتر در لغت نامه دهخدا

قنات کلانتر. [ ق َ ک َ ت َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت ، واقع در 7هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و 4هزارگزی جنوب راه فرعی سبزواران به عنبرآباد. سکنه ٔ آن 18 تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی قنات کلانتر به فارسی

قنات کلانتر
ده کوچکی است از دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت واقع در ۷ هزار گزی جنوب خاوری سبزواران و ۴ هزار گزی جنوب راه فرعی سبزواران عنبر آباد .

قنات کلانتر را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قنات کلانتر   • مفهوم قنات کلانتر   • تعریف قنات کلانتر   • معرفی قنات کلانتر   • قنات کلانتر چیست   • قنات کلانتر یعنی چی   • قنات کلانتر یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قنات کلانتر

کلمه : قنات کلانتر
اشتباه تایپی : rkhj ;ghkjv
عکس قنات کلانتر : در گوگل

آیا معنی قنات کلانتر مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )