برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قنات ساوان، شهرضا


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

قنات ساوان، شهرضا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قنات ساوان، شهرضا   • مفهوم قنات ساوان، شهرضا   • تعریف قنات ساوان، شهرضا   • معرفی قنات ساوان، شهرضا   • قنات ساوان، شهرضا چیست   • قنات ساوان، شهرضا یعنی چی   • قنات ساوان، شهرضا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قنات ساوان، شهرضا
کلمه : قنات ساوان، شهرضا
اشتباه تایپی : rkhj sh,hk، aivqh
عکس قنات ساوان، شهرضا : در گوگل

آیا معنی قنات ساوان، شهرضا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )
شبکه مترجمین ایران