برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1680 100 1
شبکه مترجمین ایران

قمة

معنی قمة در لغت نامه دهخدا

قمة. [ ق َ م َ ] (ع اِمص )کمی خواهش طعام. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

قمة. [ ق ُم ْ م َ ] (ع ص ، اِ) جمع قامه بمعنی شتر رونده در زمین یا شتر سر در هوا دارنده. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

قمة. [ ق ُم ْ م َ ] (ع اِ)لقمه ٔ دهن شیر. مایأخذ الاسد بفیه. (منتهی الارب ).

قمة. [ ق ِم ْ م َ ] (ع اِ) تار سر و بالای هر چیزی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ). میان سر. (بحر الجواهر). || گروه مردم. (منتهی الارب ). جماعة الناس. (اقرب الموارد). || پیه وفربهی. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). شحم. (فهرست مخزن الادویه ). || بدن و اندام. || قامت و بالای مردم. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). فلان حسن القمه ؛ ای القامة. (اقرب الموارد). || کلس که بر سر گنبد نصب کنند . (غیاث اللغات و آنندراج از فردوس اللغات ).

قمة را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قمة   • مفهوم قمة   • تعریف قمة   • معرفی قمة   • قمة چیست   • قمة یعنی چی   • قمة یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قمة

کلمه : قمة
اشتباه تایپی : rlة
عکس قمة : در گوگل

آیا معنی قمة مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )