قلعه هاشم خان

لغت نامه دهخدا

قلعه هاشم خان. [ ق َ ع َ ش ِ ] ( اِخ ) قصبه ای است جزء دهستان رامند بخش بوئین شهرستان قزوین ، واقع در24 هزارگزی باختر بوئین و 18هزارگزی راه عمومی. این ده در جلگه واقع و معتدل است. سکنه آن 1933 تن است. آب آن از قنات و زه آب خررود و محصول آن غلات ، چغندرقند، بادام و شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم بافی است. این ده دارای چهار پنج آب انبار عمومی و بزرگ است ، و اغلب خانه ها آب انبار دارد. راه مالرو دارد و ماشین میتوان برد. ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1 ).

فرهنگ فارسی

قصبه ایست جزئ دهستان رامند بخش بوئین شهرستان قزوین واقع در ۲۴ هزار گزی باختر بوئین و ۱۸ هزار گزی راه عمومی . این ده در جلگه واقع و معتدل است .

پیشنهاد کاربران

سلام، ریشه مردم قلعه از کجاست، ترک کجا بودن و از کجا اومدن
سلام، تاریخچه مردم قلعه از کجاست و از کجا مهاجرت کردن
شهرک ما مردمانی مهربان و صمیمی هستند ودر کار کشاورزی کمک یکدیگر میکنند شهرک ما دارای فرزندانی غیور پرورانده مثل شهدای شهرک و دکتر و معلم ومردمانی با اخلاق و بافرهنگ پرورش داده و اهالی این شهرک با وجود
...
[مشاهده متن کامل]
روحانی فرهیخته و عالم جناب حاج آقا معقول که در پیشرفت علم اخلاق ورفتار پیشرفت عالی داشته و در آینده به فضل الهی خواهد داشت و من امیدوارم که شهرک هاشم خان همچنان مثل قدیم به یومن شیخ هاشم مدرس علیه الرحمه خواهد درخشید 💎💎💎

نام این روستا از عالمی گرفته شده که نام او شیخ هاشم مدرس قزوینی است
قلعه هاشم خان ازنام فردی گرفته شده هرچندازوی اثارویا فرزندانی وجودنداشته وروستا با دیوارها وبرج وبارو ودروازه محافظت میشده که هم اکنون از دیوارها وبرج وبارو اثاری نمانده

بپرس