برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1539 100 1
شبکه مترجمین ایران

قطعی

/qat'i/

مترادف قطعی: حتمی، مسلم، یقینی، روشن، صریح، واضح

متضاد قطعی: غیرقطعی

برابر پارسی: سد در سد

معنی قطعی در لغت نامه دهخدا

قطعی. [ ق ُ عی ی ] (ص نسبی )نسبت است به ابوقطعة، و آن حیی است. (منتهی الارب ).

قطعی. [ ق ُ طَ عی ی ] (ص نسبی ) نسبت است به قطیعة، و آن بطنی است از زبید. (اللباب ).

قطعی. [ ق َ ] (ص نسبی ) نسبت است به قطع. || (اِخ ) فرقه ای از شیعه. رجوع به قَطْعیّة شود.

قطعی. [ ق ُ طَ ] (اِخ ) حزم بن ابی حزم مهران ، مکنی به ابوبکر حزم قطعی بصری. از راویان است. وی از حسن حدیث شنید و ابن مبارک از او حدیث کند. وفات او به سال 195 هَ. ق. است. (اللباب ).

قطعی. [ ق ِ طَ ] (اِخ ) عبداﷲبن حسین بن محمدبن فرزدق قطعی کوفی ، که خریدوفروش قطعه های کهنه ٔ جامه می کرد و از راویان است. وی از بکربن سهل دمیاطی و حسن بن علی بن بزیغ و جز ایشان روایت کند و از او محمدبن جعفربن محمد تمیمی و قاضی ابوعبداﷲ محمدبن عبداﷲ هروی جعفی و جز ایشان روایت کنند. (اللباب ).

معنی قطعی به فارسی

قطعی
( صفت ) یقینی : اجرای این امر قطعی است .
[assured kill] [علوم نظامی] به کار گرفتن مجموعه راهکارهایی که آسیب به دشمن را به حداکثر می رساند
[حمل ونقل درون شهری-جاده ای] ← تخصیص قطعی سفر
مقابل حرکت توسطی امری ممتد از آغاز تا پایان مسافت طی شده است و آن وقتی حاصل آید که جسم متحرک بپایان مسافت رسیده باشد
تناسب و توازن چیزی در اندازه
و آن قیاسی است که برای قیاس کننده عملا قطع به نتیجه قیاس حاصل شود .
[closed association] [باستان شناسی] پیوستگی میان دو یا چند شیء یا عنصر باستان شناختی که به همراه یکدیگر یافت شده اند و بر هم زمانی نهشته گذاری آنها دلالت دارد

معنی قطعی در فرهنگ معین

قطعی
(قَ) (ص نسب .) حتمی ، یقینی .

قطعی در جدول کلمات

قطعی
مسجل
قطعی برای کتاب
وزیری, رحلی
قطعی و مسلم
مسجل
قطعی | ثبت شده
مسجل
قطعی | قاطع
مبرم
نوعی قطعی کتاب
رحلی, وزیری, جیبی, رقعی

معنی قطعی به انگلیسی

absolute (صفت)
مطلق ، کامل ، قطعی ، خالص ، مستقل ، استبدادی ، غیر مشروط ، ازاد از قیود فکری ، خود رای
decisive (صفت)
قطعی ، قاطع
definite (صفت)
قطعی ، صریح ، معلوم ، محدود ، روشن ، مسلم ، مقرر ، تصریح شده
definitive (صفت)
قطعی ، صریح ، قاطع ، نهایی ، معین کننده
certain (صفت)
قطعی ، معلوم ، معین ، مسلم ، محقق ، خاطر جمع ، فلان ، تاحدی
final (صفت)
قطعی ، اخرین ، قاطع ، نهایی ، غایی ، پایانی
unconditional (صفت)
مطلق ، قطعی ، غیر مشروط ، فرض ، بی شرط ، بدون قید و شرط ، غیر شرطی ، بلا شرط
critical (صفت)
قطعی ، بحرانی ، انتقادی ، منتقدانه ، وخیم ، نکوهشی
decretive (صفت)
قطعی ، بحرانی ، قاطع ، فرمانی
decretory (صفت)
قطعی ، بحرانی ، قاطع ، فرمانی
positive (صفت)
قطعی ، مثبت ، محقق ، یقین
categorical (صفت)
قیاسی ، مطلق ، قطعی ، حتمی ، قاطع ، جزمی ، بی شرط
sure (صفت)
قطعی ، مسلم ، محقق ، مطمئن ، خاطر جمع ، پشت گرم ، یقین ، استوار ، متقاعد ، از روی یقین ، راسخ یقینا
last (صفت)
قطعی ، پسین ، اخرین ، آخر ، اخیر ، بازپسین ، یک کلام
categoric (صفت)
قیاسی ، مطلق ، قطعی ، حتمی ، قاطع ، جزمی ، بی شرط
conclusive (صفت)
قطعی ، قاطع ، نهایی ، غایی
deterministic (صفت)
قطعی
trenchant (صفت)
قطعی ، تیز ، سخت ، قاطع ، برنده ، نافذ ، بران
decided (صفت)
قطعی ، مصمم
magistral (صفت)
قطعی ، قاطع ، دستوری ، امرانه ، امری
terminative (صفت)
قطعی ، مختوم کننده ، انتهایی ، بپایان رساننده ، خاتمه دهنده
peremptory (صفت)
قطعی ، خود رای ، امرانه ، بی چون و چرا ، شتاب امیز
uncompromising (صفت)
قطعی ، تسلیم نشو ، غیر قابل انعطاف ، مصالحه ناپذیر ، سخت ناسازگار ، تمکین ندادنی
irrevocable (صفت)
قطعی ، لازم ، غیر قابل فسخ

معنی کلمه قطعی به عربی

قطعی
آخر مرة , بالتاکيد , حاسم , غير قابل للنقض , غير مشروط , مطلق , موکد , نهائي
تاکيد
غير آمن , غير حاسم , غير محدد

قطعی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پرنیا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
وینیژی (وینیژ از سنسکریت: وینیشچَیَ= حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
سونیشی (سونیش از سنسکریت: سونیشچیتَم = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
نیگْمی (نیگم از سنسکریت: نیگَمَ = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
پیوبی pyubi (پیوب از کردی: پیوبِست = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
شهریار آریابد
در پارسی " تاشتی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
بطور قطع = تاشتکی
حمیدرضا دادگر_فریمان
حتمی، مسلم، یقینی، روشن، صریح، واضح،مسجل

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قطعی در جدول   • قطعی به انگلیسی   • معنی قطعی   • قطع شدن   • معني قطعي   • ذاتی   • معنی کلمه قطعی   • قطعی برق   • مفهوم قطعی   • تعریف قطعی   • معرفی قطعی   • قطعی چیست   • قطعی یعنی چی   • قطعی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قطعی

کلمه : قطعی
اشتباه تایپی : rxud
آوا : qat'i
نقش : صفت
عکس قطعی : در گوگل

آیا معنی قطعی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )