برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

قطر دهانه تفنگ

قطر دهانه تفنگ را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هاشم عقراوی
کالیبر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قطر دهانه تفنگ   • مفهوم قطر دهانه تفنگ   • تعریف قطر دهانه تفنگ   • معرفی قطر دهانه تفنگ   • قطر دهانه تفنگ چیست   • قطر دهانه تفنگ یعنی چی   • قطر دهانه تفنگ یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قطر دهانه تفنگ

کلمه : قطر دهانه تفنگ
اشتباه تایپی : rxv nihki jtk'
عکس قطر دهانه تفنگ : در گوگل

آیا معنی قطر دهانه تفنگ مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )