برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1416 100 1

قضیه استوکس

قضیه استوکس در دانشنامه ویکی پدیا

قضیه استوکس
در هندسه دیفرانسیل، قضیه استوکس گزاره ای است درباره انتگرال فرم های دیفرانسیلی که حالت عمومی چند قضیه دیگر می باشد. این قضیه به نام جرج گابریل استوکس نام گذاری شده.
حالت k = m = ۱ قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال با فرض اضافی مشتقپذیری است.
حالت k = m = ۲ قضیه گرین است
حالت k = m = ۳ قضیه دیورژانس گاوس است
حالت k = ۲، m = ۳ قضیه ای است که توسط جرج گابریل استوکس کشف شد.
هرگاه ψ {\displaystyle \psi }   یک زنجیر k بعدی از رده φ ″ {\displaystyle \varphi ''}   در مجموعه V ⊂ R m {\displaystyle V\subset R^{m}}   و ω {\displaystyle \omega }   یک فرم (k-۱) بعدی از رده φ ′ {\displaystyle \varphi '}   در V {\displaystyle V}   باشد، آنگاه :
حالت خاصی از قضیه استوکس به قضیه کاربردی زیر تبدیل می شود که در بسیاری از کتاب های درسی از این قضیه به عنوان قضیه استوکس نام برده می شود:
در اینجا F {\displaystyle \mathbf {F} \;}   یک میدان برداری دلخواه در فضااست، S {\displaystyle S}   رویه ای جهت پذیر در فضا است به طوری که خم C {\displaystyle C}   مرز آن رویه است. بردار d r {\displaystyle d\mathbf {r} }  ؛ بردار المان طول در راستای خم C {\displaystyle C}  (مرز رویه S {\displaystyle S}  ) است و بردار n ^ {\displ ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با قضیه استوکس

قضیه استوکس را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قضیه استوکس   • مفهوم قضیه استوکس   • تعریف قضیه استوکس   • معرفی قضیه استوکس   • قضیه استوکس چیست   • قضیه استوکس یعنی چی   • قضیه استوکس یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قضیه استوکس
کلمه : قضیه استوکس
اشتباه تایپی : rqdi hsj,;s
عکس قضیه استوکس : در گوگل

آیا معنی قضیه استوکس مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )