برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قضاوت غیر عادلانه

قضاوت غیر عادلانه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آزاده جولایی
نادآوری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قضاوت غیر عادلانه   • مفهوم قضاوت غیر عادلانه   • تعریف قضاوت غیر عادلانه   • معرفی قضاوت غیر عادلانه   • قضاوت غیر عادلانه چیست   • قضاوت غیر عادلانه یعنی چی   • قضاوت غیر عادلانه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قضاوت غیر عادلانه
کلمه : قضاوت غیر عادلانه
اشتباه تایپی : rqh,j ydv uhnghki
عکس قضاوت غیر عادلانه : در گوگل

آیا معنی قضاوت غیر عادلانه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )