برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1342 100 1

قرینه مقالیه

معنی قرینه مقالیه به فارسی

قرینه مقالیه
مقابل قرینه حالیه قرینه لفظیه هر گاه که در معنای مجازی بکار میرود با قرنیه لفظی توام باشد مانند یرمی در رایت اسدا یرمی چنین قرنیه را قرنیه مقالیه خوانند .

قرینه مقالیه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قرینه صارفه چیست   • قرینه حالیه   • قرینه معینه   • قرينه حاليه   • اقسام قرینه   • معنی قرینه مقالیه   • مفهوم قرینه مقالیه   • تعریف قرینه مقالیه   • معرفی قرینه مقالیه   • قرینه مقالیه چیست   • قرینه مقالیه یعنی چی   • قرینه مقالیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قرینه مقالیه
کلمه : قرینه مقالیه
اشتباه تایپی : rvdki lrhgdi
عکس قرینه مقالیه : در گوگل

آیا معنی قرینه مقالیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )