برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1453 100 1

قرینه معینه

معنی قرینه معینه به فارسی

قرینه معینه
هر گاه لفظی باشتراک لفظی دارای چند معنی بوده و در یکی از آن معانی استعمال شود باید با قرینه همراه باشد .

قرینه معینه در دانشنامه اسلامی

قرینه معینه
قرینه معیّنه به قرینه تعیین کننده یکی از چند معنای مشترک لفظی اطلاق می شود.
قرینه معینه، مقابل قرینه صارفه بوده و عبارت است از قرینه ای که همراه مشترک لفظی آورده می شود و سبب می گردد که فقط در یکی از معانی آن ظهور پیدا کند؛ یعنی باعث تعین آن معنا از میان معانی دیگر می گردد؛ برای مثال، در عبارت: «رایت عینا باکیة»، عین، مشترک لفظی میان چند معنا از جمله چشم، چشمه، طلا و غیره است، اما قرینه «باکیة» سبب می شود که فقط معنای چشم از آن اراده شود، زیرا گریه از مختصات چشم است.

قرینه معینه را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قرینه حالیه و مقالیه   • قرینه شکل   • تعریف قرینه در ریاضی   • قرینه چیست   • قرینه در ریاضی چیست   • صارفه   • قرينه در رياضي   • قرنیه چشم   • معنی قرینه معینه   • مفهوم قرینه معینه   • تعریف قرینه معینه   • معرفی قرینه معینه   • قرینه معینه چیست   • قرینه معینه یعنی چی   • قرینه معینه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قرینه معینه
کلمه : قرینه معینه
اشتباه تایپی : rvdki ludki
عکس قرینه معینه : در گوگل

آیا معنی قرینه معینه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران