برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1394 100 1

قروه ولیلو

معنی قروه ولیلو به فارسی

قروه ولیلو
دهی از دهستان قلعه برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در ۸ هزار گزی جنوب خاوری گرمی و ۸ هزار گزی شوسه گرمی باردبیل و موقع جغرافیایی آن جلگه و گرمسیر است .

قروه ولیلو را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• مذهب مردم قروه   • اخبار شهرستان قروه کردستان   • معنی قروه ولیلو   • مفهوم قروه ولیلو   • تعریف قروه ولیلو   • معرفی قروه ولیلو   • قروه ولیلو چیست   • قروه ولیلو یعنی چی   • قروه ولیلو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قروه ولیلو
کلمه : قروه ولیلو
اشتباه تایپی : rv,i ,gdg,
عکس قروه ولیلو : در گوگل

آیا معنی قروه ولیلو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )