برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قرعلیوند

قرعلیوند را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صالح اصل
روستای( قرعليوند شامل دو روستاي چنار دمچهر و برآفتاب سيد محمد

در شرقی ترین منطقه شهرستان کوهدشت واقع شده و بعد از این روستا بخش معمولان شهرستان پل دختر آغاز می شود.این طایفه از اهالی ایل بزرگ سوری می باشند.(که هم اکنون دو قسمت شده است یک قسمت آن در بخش مرکزی کوهدشت که شامل�چهار طایفه قرعلیوند، خوشناموند، عبدولی که با گویش لری و کوتوله که با گویش لکی تکلم�می کنند که احتمالا به خاطر مهاجرت آنها در برهه ای از تاریخ به منطقه الشتر می باشد) و قسمت دوم شامل(روستاهای قاطرچی و بگم سلطان و نظر آباد و...در بخش رومشکان می باشند)....

وجه تسمیه اسم روستا نیای مشترکی به نام قرعلی بوده که همه طوائف روستا به او منسوب می شوند؛ مثلا�شخصی به نام میرزابگ�که حدودا نیمی از اهالی روستا به او منسوب می شوند فرزند شخصی به نام قبادبگ�بوده که او هم فرزند احمدبگ و نوه�علی و علی هم فرزند قرعلی بوده است. نام دیگر روستا یعنی چنار دمچهر احتمالا به خاطر وجود درختان چنار قدیمی می باشد که در�قسمت مرکزی�روستا وجود دارند.

البته روستاي قرعليوند به دو قسمت تقسيم مي شود، علاوه بر روستاي چنار كه بخش اعظم روستا را شامل مي شود، بخش ديگري از روستا هم به نام برآفتاب چاه سيد محمد در فاصله جند كيلومتري از روستاي چنار قرار دارد كه در تمام موارد از جمله در طرح اصلاحات و تقسيم اراضي كه در زمان محمد رضا شاه صورت گرفت به نسبت مساوي با ديگر اهالي روستاي قرعليوند سهم داشته اند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قرعلیوند   • مفهوم قرعلیوند   • تعریف قرعلیوند   • معرفی قرعلیوند   • قرعلیوند چیست   • قرعلیوند یعنی چی   • قرعلیوند یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قرعلیوند
کلمه : قرعلیوند
اشتباه تایپی : rvugd,kn
عکس قرعلیوند : در گوگل

آیا معنی قرعلیوند مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )