برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1636 100 1
شبکه مترجمین ایران

قرائت کردن

معنی قرائت کردن در لغت نامه دهخدا

قرائت کردن. [ ق ِ ءَ ک َ دَ ] (مص مرکب ) خواندن. (ناظم الاطباء).

معنی قرائت کردن به فارسی

قرائت کردن
خواندن

معنی قرائت کردن به انگلیسی

read (فعل)
خواندن ، تعبیر کردن ، قرائت کردن ، باز خواندن

قرائت کردن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فراگیرنده   • معنی انباره   • معنی صعود   • استخوانهای پوسیده   • الک شده   • سازنده زره   • معنی فراگیرنده   • معنی باریک بینی   • معنی قرائت کردن   • مفهوم قرائت کردن   • تعریف قرائت کردن   • معرفی قرائت کردن   • قرائت کردن چیست   • قرائت کردن یعنی چی   • قرائت کردن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قرائت کردن

کلمه : قرائت کردن
اشتباه تایپی : rvhmj ;vnk
عکس قرائت کردن : در گوگل

آیا معنی قرائت کردن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )