برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

قدم يكپا

قدم يكپا را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مريم
لي
Azad
قدم يكا بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قدم يكپا   • مفهوم قدم يكپا   • تعریف قدم يكپا   • معرفی قدم يكپا   • قدم يكپا چیست   • قدم يكپا یعنی چی   • قدم يكپا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قدم يكپا

کلمه : قدم يكپا
اشتباه تایپی : rnl يك~h
عکس قدم يكپا : در گوگل

آیا معنی قدم يكپا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )