برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قدآو

قدآو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محبت اله زارع
این واژه با ضمه روی حرف "ق" و تلقظ سکون روی حرف "و" شبیه آو در زبان کردی است.
به معنی سوخته شده کامل.. جزغاله.. به نحوی که چیزی از آن قابل شناسایی نباشد.
از واژه های متروک در برخی روستاهای فارس در منطقه شهر استخر باستانی.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قدآو   • مفهوم قدآو   • تعریف قدآو   • معرفی قدآو   • قدآو چیست   • قدآو یعنی چی   • قدآو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قدآو
کلمه : قدآو
اشتباه تایپی : rnH,
عکس قدآو : در گوگل

آیا معنی قدآو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )