برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

قبر ناخدا


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

قبر ناخدا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قبر ناخدا   • مفهوم قبر ناخدا   • تعریف قبر ناخدا   • معرفی قبر ناخدا   • قبر ناخدا چیست   • قبر ناخدا یعنی چی   • قبر ناخدا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قبر ناخدا

کلمه : قبر ناخدا
اشتباه تایپی : rfv khonh
عکس قبر ناخدا : در گوگل

آیا معنی قبر ناخدا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )