برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1425 100 1

قاینی میرزا ابوجعفر کافی

قاینی میرزا ابوجعفر کافی در دانشنامه آزاد پارسی

قایِنی، میرزا ابوجعفر کافی (قرن ۱۱ق)
فیلسوف، عارف و شاعر ایرانی. از زندگانی وی، جز اشارات گذرایی در آثارش، مطلب درخوری در دست نیست. از شاگردان میرفندرسکی، میرمعزالدین محمد حسینی اصفهانی و شیخ علی بن محی الدین جامعی آملی تونی است. از آثار فارسی اوست: اسرار الآیات در بیان خوارق عادات به سبک نمط دهم اشارات بوعلی؛ بیان حال معاد نفوس؛ خردنامه به نظم؛ شرح ابیات سبعۀ خواجه نصیر در بیان مقولات. از نگاشته های عربی اوست: الشجرة الطیبة فی اثبات الحرکة؛ اسرار العبادات؛ العقل و العاقل و المعقول.

قاینی میرزا ابوجعفر کافی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قاینی میرزا ابوجعفر کافی   • مفهوم قاینی میرزا ابوجعفر کافی   • تعریف قاینی میرزا ابوجعفر کافی   • معرفی قاینی میرزا ابوجعفر کافی   • قاینی میرزا ابوجعفر کافی چیست   • قاینی میرزا ابوجعفر کافی یعنی چی   • قاینی میرزا ابوجعفر کافی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قاینی میرزا ابوجعفر کافی
کلمه : قاینی میرزا ابوجعفر کافی
اشتباه تایپی : rhdkd ldvch hf,[utv ;htd
عکس قاینی میرزا ابوجعفر کافی : در گوگل

آیا معنی قاینی میرزا ابوجعفر کافی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )
شبکه مترجمین ایران