برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1555 100 1
شبکه مترجمین ایران

قانون تقاضا

قانون تقاضا در دانشنامه ویکی پدیا

قانون تقاضا
قانون تقاضا در اقتصاد بیان می دارد که در صورت ثابت بودن سایر شرایط، به هنگام افزایش قیمت محصول مقدار تقاضا کاهش، و با کاهش قیمت محصول مقدار تقاضا افزایش می یابد. به عبارت دیگر بر اساس قانون تقاضا، رابطه میان قیمت و مقدار تقاضا، به شرط ثابت ماندن بقیه عوامل معکوس می باشد. اگر درآمد مصرف کننده، قیمت کالاهای مرتبط و ترجیحات مصرف کننده بدون تغییر باقی بماند، آنگاه تغییر در مقدار کالای تقاضاشده توسط مصرف کننده با تغییر در قیمت کالا دارای همبستگی منفی می باشد. البته باید توجه داشت استثنائاتی هم بر این قاعده وجود دارند (نگاه کنید به کالای گیفن و کالای وبلن).
زمان ایستاست
عادات، سلائق و مد ثابت باقی می مانند
درآمد مصرف کننده تغییر نمی کند
قیمت کالاهای مرتبط ثابت باقی می ماند
تعداد خریداران ثابت می ماند
کالا نرمال است و هیچ گونه ارزش منزلتی ندارد
مردم انتظار تغییر قیمت را ندارند
قیمت متغیر مستقل و مقدار متغیر وابسته است
رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را می توان در قالب رابطه علی زیر نشان داد:
که در آن Q x {\displaystyle Q_{x}}   مقدار تقاضای کالای x، f {\displaystyle f}   تابع متغیرهای مستقل داخل پرانتز، و P x {\displaystyle P_{x}}   قیمت کالاست.
منحنی تقاضا بیان نموداری قانون تقاضاست. این منحنی نمایشگر چگونگی تغییر مقدار تقاضای محصول در یک دوره زمانی مشخص همزمان با تغییر قیمت کالاست (به شرط ثابت ماندن سایر عوامل تعیین کننده مقدار تقاضا). قیمت معمولاً بر روی محور عمودی و مقدار بر روی محور افقی قرار می گیرد.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قانون تقاضا را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قانون تقاضا   • مفهوم قانون تقاضا   • تعریف قانون تقاضا   • معرفی قانون تقاضا   • قانون تقاضا چیست   • قانون تقاضا یعنی چی   • قانون تقاضا یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قانون تقاضا

کلمه : قانون تقاضا
اشتباه تایپی : rhk,k jrhqh
عکس قانون تقاضا : در گوگل

آیا معنی قانون تقاضا مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )