برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1528 100 1
شبکه مترجمین ایران

قانون اهم

قانون اهم در دانشنامه ویکی پدیا

قانون اهم
قانون اُهم که به نام کاشف آن گئورگ زیمون اهم نام گذاری شده است، بیان می دارد که نسبت اختلاف پتانسیل (یا افت ولتاژ) بین دو سر یک جسم (مقاومت) به جریان عبورکننده از آن به شرطی که دما ثابت بماند، مقدار ثابتی است:
V I = R {\displaystyle {\frac {V}{I}}=R}
که در آن V ولتاژ و I جریان است. این معادله منجر به یک ثابت نسبی R می شود که مقاومت الکتریکی آن جسم (ماده) نامیده می شود. البته این قانون تنها برای مقاومتهایی صادق است که مقاومت شان به ولتاژ اعمالی دو سرشان وابسته نباشد که به این مقاومت ها مقاومت های اهمی یا ایده آل یا وسیله های اهمی گفته می شود. خوشبختانه شرایطی که در آن قانون اهم صادق است، بسیار عمومی است. (قانون اهم هیچگاه برای اجسام در دنیای واقعی کاملاً دقیق نیست چرا که هیچ جسم واقعی وجود ندارد که یک جسم اهمی باشد). معادله V / I = R {\displaystyle V/I=R} حتی برای اجسام غیر اهمی هم صادق است اما در آن صورت دیگر مقاومت R {\displaystyle R} یک مقدار ثابت نیست و به مقدار V {\displaystyle V} وابسته است. برای اینکه بررسی کنیم که آیا جسمی اهمی است یا نه، می توان V {\displaystyle V} را بر حسب I {\displaystyle I} رسم کرد و نمودار بدست آمده را با خط مستقیمی که از مبدأ می گذرد مقایسه کرد.
قانون اهم اغلب به صورت:


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قانون اهم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قانون اهم   • مفهوم قانون اهم   • تعریف قانون اهم   • معرفی قانون اهم   • قانون اهم چیست   • قانون اهم یعنی چی   • قانون اهم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قانون اهم

کلمه : قانون اهم
اشتباه تایپی : rhk,k hil
عکس قانون اهم : در گوگل

آیا معنی قانون اهم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )