برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1388 100 1

قانون اساسی

معنی قانون اساسی در لغت نامه دهخدا

قانون اساسی. [ ن ِ اَ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه ٔ کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت بدولت بیان میکند. مسائلی که معمولاً در قانون اساسی حل و فصل میشود عبارت است از:
شکل حکومت (سلطنتی یا جمهوری )، تشکیل پارلمان از یک یا دو مجلس ، اختیارات پارلمان ، وظائف و اختیارات ریاست قوه ٔ مجریه که در ممالک سلطنتی موروثی و در کشورهای جمهوری انتخابی است ، ولایت عهد، نیابت سلطنت ، طرز انتخاب و مدت مأموریت رئیس جمهور، عدم مسئولیت شاه و مسئولیت جزائی رئیس جمهور، هیأت دولت و مسئولیت وزراء، قواعد اساسی راجع به تشکیلات قضائی ، حقوق و تکالیف افراد، طرز تجدید نظر در قانون اساسی علاوه بر مطالب نامبرده ممکن است مطالب دیگری هم از قبیل اداره ٔ دهستانها، بخشها، شهرستان ها، استان ها و همچنین مسائل مربوط به تشکیل نیروی مسلح واصول مالیاتی و فرهنگی و نظایر آنها در قانون اساسی قید گردد. قانون اساسی مدون یا غیر مدون است. قانون اساسی مدون عبارت از قواعدی است که معمولاً از طرف مجلس مؤسسان وضع میگردد ولی با این همه بسا اتفاق افتاده است که رئیس مملکت در نتیجه ٔ پیش آمد انقلاب و یابر اثر فشار افکار عمومی اقتدارات خویش را محدود نموده و حکومت مشروطه را برقرار میکند. قانون اساسی غیر مدون عبارت از یک عده عادات و رسومی است که بتدریج ایجاد و معمول میگردد بدون اینکه قوه ٔ مقننه در این امر دخالتی داشته باشد. کشورهای مترقی کنونی دارای قوانین اساسی مدون میباشند و فقط انگلستان برخلاف سایر ممالک دارای قانون اساسی مدونی نیست و تشکیلات سیاسی کشور نامبرده مبتنی بر یک سلسله عادات و یک عده قوانین مدون میباشد. قانون اساسی یک مملکت را معمولاً متن واحدی تشکیل میدهد ولی بر خلاف اصل فوق ، قانون اساسی یک کشور ممکن است عبارت از متن های متعدد باشد مانند قانون اساسی دوره ٔ سوم جمهوری فرانسه. در ایران نیز مانند فرانسه قانون اساسی شامل متن واحدی نیست بلکه عبارت از دو قانون مجزا از یکدیگر میباشد که عبارت است از قانون اساسی مورخ 14 ذی قعده ٔ 1324 و متمم قانون اساسی 29 شعبان 1325 و این دو قانون با تغییراتی که بتاریخ 21 آذرماه 1304 در اصول 36، 37، 38 متمم قانون اساسی ...

معنی قانون اساسی به فارسی

قانون اساسی
قانون یک سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت بدولت بیان میکند مسائلی که معمولا در قانون اساسی حل و فصل میشود .
قانون اساسی ایران شامل پنجاه و یک اصل است که در ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴ ه ق . بصحه مظفرالدین شاه قاجار و ولیعهد او ( محمد علی میرزا ) و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله رئیس الوزرای وقت رسیده است و طبق مقدمه آن [ حکومت ایران سلطنت مشروطه است و بوسیله سه قوه اداره میشود : ۱- قوه مقننه ۲- قوه مجریه .۳ - قوه قضائیه . ]
متمم قانون اساسی سابق ایران شامل ۱٠۷ اصل [ برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران بر قانون اساسی ... اضافه ] شده و در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه. ق . بصحه محمد علی شاه قاجار رسیده است .

قانون اساسی در دانشنامه اسلامی

حقوق ملت در قانون اساسی
حقوق ملت ار مباحث محوری نظام های سیاسی است. که در قانون های اساسی نظام ها به آن تاکید می شود. کشورهای مختلف جهان تلاش می کنند آن را سرلوحه قانون اساسی خود قرار دهند.
در ایران معاصر با ما شاهد وقوع دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی هستیم. در هر یک از این دو یعنی قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت های مختلف به حقوق مردم اشاره شده است. ابتدا در متمم قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۶هـ. ش به تفصیل در اصول هشتم تا بیست و پنجم، حقوق ملت مورد توجه قرار گرفت و به رسمیت شناخته شد. سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ هـ. ش از اصول نوزدهم تا چهل و دوم، حقوق ملت با عناوین مختلف تصویب شد. با توجه به مقدمه فوق، ما در این مقاله تلاش می کنیم چگونگی شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی را توضیح دهیم. لذا در پاسخ به این سئوال ابتدا حقوق ملت و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بطور جداگانه تشریح می نمائیم. سپس شکل گیری حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی تبیین و تحلیل می کنیم.
حقوق ملت
حقوق ملت از یک طرف مجموعه حقوق طبیعی است که از خصلت عالی انسان ناشی می شود و قانونگذاران در تدوین قوانین، حق سلب یا محدودیت آن را ندارند و دولت ها نباید مانعی در مقابل آن ایجاد نمایند. از طرف دیگر مجموعه حقوق موضوعه ای است که دولت اجرای آن را طبق قوانین داخلی برای اتباع خود تامین و تضمین کرده و محتوای آن حقوق از یک کشور به کشور دیگر متفاوت می باشد. درباره منشا چنین حقوقی دو دیدگاه اساسی وجود دارد:
← حقوق مذهبی
قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در زمان اقامت امام خمینی در پاریس بوجود آمد و پیش نویس اولیه آن توسط افرادی هماند ناصر کاتوزیان، فتح الله بنی صدر، حسن حبیبی، احمد صدر حاج سید جوادی، عبدالکریم لاهیجی، جعفری لنگرودی و ناصر میناچی تهیه گردید. «این پیش نویس که اقتباس شده از قانون داخلی ایران و خارج بود با پیش قدمی حسن حبیبی به خدمت امام برده می شود و تا زمان ورود امام به ایران آن پیش نویس در دست امام بود.» با پیروزی انقلاب اسلامی پیش نویس اولیه را، انقلابیون و حقوقدانان برای یک دولت انقلابی یا حکومت انقلابی لازم ندان ...

قانون اساسی در دانشنامه ویکی پدیا

قانون اساسی
قانون اساسی (انگلیسی: The Constitution) فیلمی در ژانر درام به کارگردانی راجکو گریچ است که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به نبویشا گلوگواتس و بوژیدار اسمیل یانیچ اشاره کرد.
Rajko Grlić
Ante Tomić
قانون اساسی ۱۷۹۵ ۲۲ اوت فرانسه در طول انقلاب فرانسه بود که به تصویب قانون اساسی ۱۷۹۵ انجامید و در ۲ نوامبر ۱۷۹۵ دیرکتوار فرانسه تشکیل شد. این قانون اساسی تا کودتای ۹ نوامبر ۱۷۹۹ با پیروزی ناپلئون بناپارت پا بر جا بود و با پیروزی ناپلئون بناپارت به پایان رسید. بر اساس قانون اساسی ۱۷۹۵ فرانسه، نظام کشور یک جمهوری لیبرال با حق رای دادن بر اساس پرداخت مالیات می باشد.
انقلاب فرانسه
قانون اساسی ۱۹۲۳ مصر (انگلیسی: Egyptian Constitution of 1923) یک قانون اساسی در پادشاهی مصر از زمان بین ۱۹۲۳ تا ۱۹۵۳ به آن عمل شد. پس از بیانهٔ ۲۸ فوریه ۱۹۲۲ مصر به عنوان دولت دارای تمامیت ارضی شناخته شد و در ۱۹ آوریل سال ۱۹۲۳ این قانون اساسی وضع شد که طبق آن دولت مصر «پادشاهی وراثتی و مشروطه» بود. این قانون در ۲۳ اکتبر ۱۹۳۰ منحل شد که با اعتراضات مردمی که با دستور ملک فؤاد اول در تاریخ ۱۹ دسامبر ۱۹۳۵ دوباره به آن عمل شد تا توسط مجلس فرماندهی انقلاب مصر در ۱۰ دسامبر ۱۹۵۲ لغو شد و جمهوری مصر اعلام شد.
یحیی ابراهیم (نخست وزیر و وزیر کشور)
احمد حشمت (وزیر امور خارجه)
محمد محب (وزیر دارایی)
أحمد زیور (وزیر راه)
أحمد ذوالفقار (وزیر حقانیه)
محمد توفیق رفعت (وزیر معارف عمومی)
أحمد علی (وزیر اوقاف)
محمود عزمی (وزیر جنگ)
حافظ حسن (وزیر کار)
فوزی المطیعی (وزیر کشاورزی)
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

قانون اساسی در دانشنامه آزاد پارسی

مجموعۀ مقررات و اصول بنیادی که ساختار سیاسی حکومت، و صلاحیت، اختیارات و روابط هریک از قوای سه گانۀ مجریه، مقننه، قضائیه، و نیز حقوق و آزادی های فردی و بالاخره حقوق و وظایف دولت و مردم را در برابر یکدیگر تعیین می کند. قانون اساسی ناظر به بنیاد سیاسی حکومت است و اساس مشروعیت حقوقی آن را تشکیل می دهد. از زمان انقلاب فرانسه (۱۷۹۹ـ۱۷۸۹) به جز انگلستان، تقریباً همۀ کشورها قانون اساسی خود را مکتوب کرده اند. قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا (۱۷۸۷) قدیمی ترین آن هاست. معمولاً پس از تشکیل کشور و یا تغییر رژیم سیاسی در اثر کودتا یا انقلاب و یا رفراندوم، که اساس حکومت جدیدی پی ریخته می شود، قانون اساسی تدوین می شود تا ساختار سیاسی حکومت جدید و ارتباط آن با مردم را تعیین و تنظیم کند. اولین نوع قانون اساسی در طول تاریخ چیزی جز اصلاح مستقیم نظام فئودالی نبود، که بعدها اصلاحی در آن صورت گرفت و دامنۀ گسترده تری یافت و توافقات پی درپی پارلمان و مقام سلطنت ضامن اجرای آن شد. نظام هایی با قوانین اساسی پیچیده تری نیز وجود داشته اند، مانند قانون اساسی اتریش ـ مجارستان که نظام این قانون اساسی، پادشاهی دوگانه ای بود مرکب از دو کشور مختلف که عملاً مستقل از یکدیگر بودند، ولی پادشاه واحدی بر آن ها حکم می راند. قانون اساسی انگلستان متشکل از مجموعۀ رویه ها و رسم هایی است که طی قرن های متمادی ساخته و پرداخته شده است. قانون اساسی کشورها غالباً مقدمه ای دارد که در آن حقوق مقرر در قانون اساسی را برشمرده اند. قانون اساسی در دولت های فدرالی علاوه بر تمامی این موارد، حیطۀ صلاحیت ایالت و دولت مرکزی را به روشنی مشخص می کند. در این نوع دولت ها، قانون اساسی از جهتی حکم پیمانی را دارد که میان ایالت هایِ یک فدراسیون منعقد شده است. اگرچه پادشاهی های مطلقه قانون اساسی نداشتند، فرمانروا اختیارات خود را از طریق مجاری سنتی گوناگون، که حتی قدرتمندترین حُکام خودکامه نیز ناگزیر به رعایت آن سنت ها بودند، به اجرا می گذاشتند که حُکِم قانون اساسی را داشتند. تا پیش از جنگ جهانی اول نظام حاکم در اغلب کشورهای اروپایی، مشروطۀ سلطنتی بود. در اروپای غربی بیشتر این نظام ها پس از جنگ نیز تغییر نکردند، ولی دراثر تحولات ناشی از جنگ جهانی اول ساختار قانون اساسیِ بسیاری از کشورها تغییرات قابل ملاحظه ای یافت. ازجمله ...

نقل قول های قانون اساسی

قانون اساسی مجموعه اصولی بنیادین یا پیشینهٔ بنیانگذاری قوانین است که بر پایهٔ حقوق سازمانی دولتی یا حکومتی تنظیم می شود.
• «بنای اجتماع بر پایهٔ آرمان ها و آرزوهای انسان نیست، بلکه بر بنیانِ طبیعتِ اوست، و ساختارِ فطری او، قوانینِ اساسی کشورها را یکی پس از دیگری رقم می زند.» درس های تاریخ (نشر ققنوس، ۱۳۸۵) فصلِ «سرشتِ آدمی و تاریخ» -> ویل دورانت
• «اقتصاد از سیاست تبعیت می کند. ساختارهای اقتصادی جوامع مختلف، مخلوق ساختارهای سیاسی آن هاست. خطوط اساسی این ساختارها اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را قوانین اساسی ترسیم می کنند. قوانین اساسی در حقیقت منعکس کنندهٔ خواست ها، آرمان ها و ایده های انسان هایی است که در خلق و تدوین و تأیید آن ها نقش داشته اند.» -> قاسم شعله سعدی
• «ازجمله پدیده های جدید در دنیای امروز، قانون اساسی است که هم خود او جدید است و هم گواه و نشانه بسیار روشنی است بر تغییر و تحولی که در بینش و منش انسان امروز پیدا شده است…»
• «ما در هر زمانی نیازمند چهارچوب مشخصی هستیم که پاسخ پرسش ها و نیازهای ما را در آن زمان بدهد که آنچه بشر امروز در عرصهٔ حیات اجتماعی پذیرفته، قانون اساسی است.»
• «جامعه محروم از قانون اساسی در دنیای امروز معنا ندارد و ممکن نیست، ولی هرچه جامعه پیشرفت تر، اهتمام آن به قانون اساسی بیشتر است و نیز تضمین این که از اصول و موازین قانون اساسی تجاوز نشود، بیشتر است.»
• «شاید امروز در زمینهٔ پیشرفت جوامع صحبت های زیادی می کنند، ولی یکی از ملاک های مهم پیشرفته بودن جوامع را باید این بدانیم که اولا این جامعه چه میزان به قانون اساسی اهتمام می ورزد و ثانیاً آن قانون اساسی چقدر حقوق و حرمت انسان را رعایت می کند و ثالثاً چه تضمین های اعلام شده و اعلام نشده ای برای عدم تعدی و تجاوز از قانون اساسی وجود دارد.» ۱۹ دسامبر ۲۰۰۲/ ۲۸ آذر ۱۳۸۱؛ «در همایش سیری در اصول اجرانشدهٔ قانون اساسی» -> محمد خاتمی

ارتباط محتوایی با قانون اساسی

قانون اساسی در جدول کلمات

تفسیر قانون اساسی بر عهده •••••• است
شورای نگهبان
تفسیر قانون اساسی به عهده ••• است
شورای نگهبان
طبق قانون اساسی اعطای نشان های دولتی با••• است
رییس جمهور
طبق قانون اساسی پس از رهبری بالاترین مقام رسمی کشور است
رییس جمهور
طبق قانون اساسی پس از رهبری بزرگترین مقام رسمی کشور است
رییس جمهور

معنی قانون اساسی به انگلیسی

constitution (اسم)
نظام نامه ، قانون اساسی ، تشکیل ، مشروطیت ، فطرت ، ساختمان ووضع طبیعی ، تاسیس

معنی کلمه قانون اساسی به عربی

قانون اساسی
دستور

قانون اساسی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

پرهام
فرچم (زبر "ف" و "چ")
الناز
این دو واژه اربی است و پارسی آن اینهاست:
1 ـ چژاپگ cažãpag (سغدی: caxŝãpaż)
2ـ رازَر rãzar (اوستایی: rãz-are)
علی باقری
قانون اساسی Constitution : [ اصطلاحات مجلسی ] قانونی كه اصول و مقررات نظام حكومتی، چگونگی حكومت و حدود و اختیارات آن، اساس قوای اداره كننده كشور و حقوق و وظایف افراد را معین می‌سازد.
سهیل نظری


پارسیش میشه
دادیک پایه ای ، دادیک بنیادی ، دادیک بنیادین ، دادیک زیرساختی
فردید پایه ای ، فردید بنیادی ، فردید بنیادین ، فردید زیرساختی ، فرسار پایه ای ، فرسار بنیادین و....

دادآسا ، دادیک‌آسا ، فردید‌آسا ، فرسار‌آسا
دادپایه، دادبنیاد، دادبنیادین،دادبنیادی،
فردیدپایه، فردیدپایه‌ ای ، فردیدبنیاد ، فردید بنیادین ، فردید بنیادی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران pdf   • تاریخچه قانون اساسی ایران   • اصول قانون اساسی   • تعداد اصول قانون اساسی   • قانون اساسی چیست   • اصل 7 قانون اساسی   • تحقیق در مورد قانون اساسی   • قانون اساسی آمریکا   • معنی قانون اساسی   • مفهوم قانون اساسی   • تعریف قانون اساسی   • معرفی قانون اساسی   • قانون اساسی یعنی چی   • قانون اساسی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قانون اساسی
کلمه : قانون اساسی
اشتباه تایپی : rhk,k hshsd
عکس قانون اساسی : در گوگل

آیا معنی قانون اساسی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )