برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1393 100 1

قاموس قرآن

قاموس قرآن در دانشنامه اسلامی

قاموس قرآن
قاموس قرآن تألیف سید علی اکبر قرشی، فرهنگ نامه لغات قرآنی است. انگیزه نویسنده از نگارش کتاب باقی گذاشتن یک اثر ماندگار بوده که به برکت قرآن همواره مورد استفاده قرار گیرد.
قاموس راهنمای کلمات قرآنی است که بر اساس حروف الفبا و با توجه به ریشه کلمات تنظیم شده است. در این معجم علاوه بر شماره سوره و آیه، حروف مکمّل هر کلمه و دفعات تکرار آن نیز ذکر شده است.
کلمات قرآنی زیر ماده یا ریشه هر کلمه وارد شده است، و بخشی از آیه قرآنی که در بردارنده آن کلمه است نیز در ذیل کلمه درج گردیده است. در برابر هر یک از لغات قرآنی، معنای فارسی آن و ترجمه آیات نیز بیان شده است.
مفردات قرآن، علمی است که درباره تک واژه های قرآنی از نظر ریشه و اشتقاق لغوی، دلالت بر معنای مطلوب، شیوه نگارش، نحوه تلفظ و نوع کاربرد آن در قرآن بحث می کند؛و یکی از مهمترین شاخه های آن غریب قرآن است. شاید نخستین کسی که اصطلاح «علم مفردات» را به عنوان شاخه ای از علوم لفظی قرآن به کار برد و تألیف و تصنیف ارزشمندی در این زمینه ارائه کرد،راغب اصفهانی (م 530 ق) باشد.
مؤلف در مقدمه مختصر خود بر کتاب می نویسد: «این کتاب تنها درباره لغات قرآن نیست بلکه گذشته از آن در نوبت خود یک کتاب تفسیر و اگر اغراق نباشد یک دایرة المعارف قرآن است.در هر ماده که تشخیص داده شده، آیاتی چند نقل و تفسیر شده است، نقل روایات، شأن نزول و اشاره به بعضی از قضایا و نقل اقوال بزرگان از آن جمله است. به احوال و قضایای انبیاء از دیدگاه قرآن، نظر شده و نسبت به اقتضای حال در اکثر موارد به تفصیل سخن گفته شده است.»
قاموس قرآن تألیف جناب مستطاب آقا سید علی اکبر قرشی می باشد که درباره تک واژه های قرآنی بحث می کند.
کتاب قاموس قرآن جزء تالیفاتی است که در صدد بیان مفردات قرآن می باشد.مفردات قرآن، علمی است که درباره تک واژه های قرآنی از نظر ریشه و اشتقاق لغوی، دلالت بر معنای مطلوب، شیوه نگارش، نحوه تلفظ و نوع کاربرد آن در قرآن بحث می کند، و یکی از مهمترین شاخه های آن غریب قرآن است. شاید نخستین کسی که اصطلاح « علم مفردات » را به عنوان شاخه ای از علوم ...

قاموس قرآن را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بنیامین
یعنی مغز و عمق قرآن،اساس و مرام قرآن(مولانا فرماید :ما زقرآن مغز را بر داشتیم /پوست را بهر ...ان بگذاشتیم.
مهسا
مبشرین

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قاموس قرآن   • مفهوم قاموس قرآن   • تعریف قاموس قرآن   • معرفی قاموس قرآن   • قاموس قرآن چیست   • قاموس قرآن یعنی چی   • قاموس قرآن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قاموس قرآن
کلمه : قاموس قرآن
اشتباه تایپی : rhl,s rvHk
عکس قاموس قرآن : در گوگل

آیا معنی قاموس قرآن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )