برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1551 100 1
شبکه مترجمین ایران

قافیه ٔ شایگان

معنی قافیه ٔ شایگان در لغت نامه دهخدا

قافیه ٔ شایگان. [ ی َ / ی ِ ی ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) قافیه ای که مشتمل باشد بر ایطای جلی که حرف زائد را با اصلی قافیه گردانند چنانکه دلیران و مردمان را با جان و زمان یا آهنین و رنگین را با نسرین و چین یا خندان و گریان را با کمان و مکان یا خوردن و خفتن را با گلشن و سوسن قافیه آرند و شایگان در فارسی کاری که بحکم حاکم کنند بی مزد و منت و بهندی بیگار گویند چون کار بیگار زشت و خراب باشد همچنین این قسم قوافی نیز بسبب بی اهتمامی و زشتی به آن کار شباهت دارد لهذا این را نیز شایگان نام نهادند. (آنندراج ) (غیاث ). آن قسم از پس آوند که در آن حرف زائد را با حرف اصلی قافیه کنندمانند دلیران با جان و رنگین با نسرین و خفتن با گلشن و جز آن. (ناظم الاطباء). و رجوع به شایگان شود.

قافیه ٔ شایگان را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قافیه ٔ شایگان   • مفهوم قافیه ٔ شایگان   • تعریف قافیه ٔ شایگان   • معرفی قافیه ٔ شایگان   • قافیه ٔ شایگان چیست   • قافیه ٔ شایگان یعنی چی   • قافیه ٔ شایگان یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قافیه ٔ شایگان

کلمه : قافیه ٔ شایگان
اشتباه تایپی : rhtdi ٔ ahd'hk
عکس قافیه ٔ شایگان : در گوگل

آیا معنی قافیه ٔ شایگان مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )