برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

قافیه ساختن

معنی قافیه ساختن به انگلیسی

rhyme (فعل)
شعر گفتن ، هم قافیه شدن ، قافیه ساختن ، سخنوری کردن
rime (فعل)
شعر گفتن ، هم قافیه شدن ، قافیه ساختن ، قافیه دار کردن

معنی کلمه قافیه ساختن به عربی

قافیه ساختن
قافية

قافیه ساختن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• هم قافیه ن   • قافیه مختوم به ر   • قافیه مختوم به ی   • هم قافیه مختوم به ت   • قافیه مختوم به ه   • هم قافیه ت   • قافیه مختوم به م   • هم قافیه دست   • معنی قافیه ساختن   • مفهوم قافیه ساختن   • تعریف قافیه ساختن   • معرفی قافیه ساختن   • قافیه ساختن چیست   • قافیه ساختن یعنی چی   • قافیه ساختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قافیه ساختن

کلمه : قافیه ساختن
اشتباه تایپی : rhtdi shojk
عکس قافیه ساختن : در گوگل

آیا معنی قافیه ساختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )