برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

قاشق شکمو

قاشق شکمو را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قاشق شکمو   • مفهوم قاشق شکمو   • تعریف قاشق شکمو   • معرفی قاشق شکمو   • قاشق شکمو چیست   • قاشق شکمو یعنی چی   • قاشق شکمو یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قاشق شکمو
کلمه : قاشق شکمو
اشتباه تایپی : rhar a;l,
عکس قاشق شکمو : در گوگل

آیا معنی قاشق شکمو مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )