برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1562 100 1
شبکه مترجمین ایران

قابل قسمت


مترادف قابل قسمت: بخش پذیر، تقسیم پذیر، قابل تقسیم

متضاد قابل قسمت: تقسیم ناپذیر، غیرقابل قسمت

برابر پارسی: بخش پذیر

معنی قابل قسمت در لغت نامه دهخدا

قابل قسمت. [ ب ِ ل ِ ق ِ م َ ] (ص مرکب ) بخش پذیر.

معنی قابل قسمت به فارسی

قابل قسمت
بخش پذیر

قابل قسمت در دانشنامه آزاد پارسی

قابل قسمت (divisible)
عدد صحیحی چون m بر عدد صحیحی مانند n قابل قسمت یا بخش پذیر است، اگر خارج قسمت تقسیم، عددی صحیح باشد و باقی مانده نیز حاصل نشود. به عبارت دیگر، n به دفعات صحیح در m بگنجد. در این صورت، m را مضرب n و n را مقسوم علیه یا عامل m می نامند و می گویند m را می شمارد.

معنی قابل قسمت به انگلیسی

divisible (صفت)
بخش پذیر ، قابل تقسیم ، قابل قسمت

قابل قسمت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الناز
این دو واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
بَهریک (پهلوی)
بخش پذیر (پارسی امروز)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قابل قسمت   • مفهوم قابل قسمت   • تعریف قابل قسمت   • معرفی قابل قسمت   • قابل قسمت چیست   • قابل قسمت یعنی چی   • قابل قسمت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قابل قسمت

کلمه : قابل قسمت
اشتباه تایپی : rhfg rslj
عکس قابل قسمت : در گوگل

آیا معنی قابل قسمت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )