برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1558 100 1
شبکه مترجمین ایران

قابل امتداد


برابر پارسی: کشش پذیر

معنی قابل امتداد در لغت نامه دهخدا

قابل امتداد. [ ب ِ ل ِ اِ ت ِ ] (ص مرکب ) امتدادپذیر. کشش پذیر. رجوع به قابلیت امتداد شود.

معنی قابل امتداد به فارسی

قابل امتداد
امتداد پذیر کشش پذیر

قابل امتداد را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قابل امتداد   • مفهوم قابل امتداد   • تعریف قابل امتداد   • معرفی قابل امتداد   • قابل امتداد چیست   • قابل امتداد یعنی چی   • قابل امتداد یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قابل امتداد

کلمه : قابل امتداد
اشتباه تایپی : rhfg hljnhn
عکس قابل امتداد : در گوگل

آیا معنی قابل امتداد مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )