برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1532 100 1
شبکه مترجمین ایران

قائنی اصفهانی (ابهام زدایی)

قائنی اصفهانی (ابهام زدایی) در دانشنامه اسلامی

قائنی اصفهانی (ابهام زدایی)
قائنی اصفهانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد: • محمّدجعفر بن سلیمان دشت بیاضی قائنی اصفهانی، از علماء و فضلای قرن یازدهم هجری در اصفهان• محمدباقر بن علی قاینی اصفهانی، خطاط نسخ نویس ساکن در اصفهان• سیدمحمدحسین بن سیدمحمداسماعیل حسینی قائنی اصفهانی، از خوشنویسان هنرمند اصفهان در قرن سیزدهم هجری• سیدمحمدجواد بن سیدمحمدرضا قائنی خراسانی اصفهانی، عالم فاضل صالح زاهد در اصفهان و از شاگردان آقاسیدمحمدباقر درچه ای• حسن بن سعد قائنی اصفهانی، از فضلاء قرن یازدهم هجری در اصفهان• ابوعبداللّه قاینی اصفهانی، از ادبای ساکن اصفهان• اسماعیل بن محمدجعفر قائنی بیرجندی اصفهانی، از حکما و عرفای اصفهان در نیمه اوّل قرن سیزدهم هجری
...

قائنی اصفهانی (ابهام زدایی) را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی قائنی اصفهانی (ابهام زدایی)   • مفهوم قائنی اصفهانی (ابهام زدایی)   • تعریف قائنی اصفهانی (ابهام زدایی)   • معرفی قائنی اصفهانی (ابهام زدایی)   • قائنی اصفهانی (ابهام زدایی) چیست   • قائنی اصفهانی (ابهام زدایی) یعنی چی   • قائنی اصفهانی (ابهام زدایی) یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی قائنی اصفهانی ابهام زدایی

کلمه : قائنی اصفهانی (ابهام زدایی)
اشتباه تایپی : rhmkd hwtihkd (hfihl cnhdd)
عکس قائنی اصفهانی (ابهام زدایی) : در گوگل

آیا معنی قائنی اصفهانی (ابهام زدایی) مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )