برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1388 100 1

فیلولوژی

معنی فیلولوژی در لغت نامه دهخدا

فیلولوژی. [ ل ُ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) علمی است که آثار ادبی و زبانها را ازنظر تتبع و استقصای متون و صرف ونحو مورد دقت قرار میدهد. علم لغات. علم السنه. || علم بر روحیات و احوال اجتماعی و صنعتی یک یا چند ملت. (فرهنگ فرانسه به فارسی سعید نفیسی ).

معنی فیلولوژی به فارسی

فیلولوژی
علمی است که آثار ادبی و زبانها را از نظر تتبع و استقصای متون و صرف و نحو مورد دقت قرار می دهد .

فیلولوژی در دانشنامه آزاد پارسی

رجوع شود به:فقه اللغه

ارتباط محتوایی با فیلولوژی

فیلولوژی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

کیان
زبان شناسی تاریخی یا فقه اللغه ۞ خاستگاه فیلولوژی مکتب فیلولوژی اسکندریه بود اما به طور مشخص فردریش آگوست ولف در سال ۱۷۷۷ آن را بنیاد نهاد و هم چنان رشته ای زنده است. دل مشغولی اصلی فیلولوژی از جمله تاریخ ادبی، آداب و رسوم، نهادها و تصحیح انتقادی متن هاست. فیلولوژی با مقایسه متن ها در دوره های تاریخی متفاوت می کوشد به ویژگی های سبک شناختی متن ها پی ببرد و در نتیجه صحت و اعتبار تاریخی آن ها را بسنجد. ۞
بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
باسلام، فیلولوژی یا فقه اللغه به معنی زبانشناسی میباشد.
با تشکر

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فیلولوژی چیست   • شوپنهاور   • فیلولوژی لنگرودی   • نیچه   • اتیمولوژی   • معنی فیلولوژی   • مفهوم فیلولوژی   • تعریف فیلولوژی   • معرفی فیلولوژی   • فیلولوژی یعنی چی   • فیلولوژی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فیلولوژی
کلمه : فیلولوژی
اشتباه تایپی : tdg,g,Cd
عکس فیلولوژی : در گوگل

آیا معنی فیلولوژی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )