برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1612 100 1
شبکه مترجمین ایران

فیزیولوژی

/fiziyoloZi/

معنی فیزیولوژی در لغت نامه دهخدا

فیزیولوژی. [ زی ُ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) علمی که در باب طرز عمل اعضای بدن جانوران و رابطه ٔ آنها با یکدیگر بحث کند. علم وظائف الاعضا. (فرهنگ فارسی معین ). امروز فیزیولوژی را برای تشریح کیفیت زیست گیاهان و جانوران هر دو به کار میبرن-د.

معنی فیزیولوژی به فارسی

فیزیولوژی
علم وظایف اعضائ بدن جانداران، علمی که درباره طرزکاراعضائ ودستگاههای بدن جانوران وارتباط آنهابایکدیگربحث میکند
( اسم ) علمی که در باب طرز عمل اعضای بدن جانوران و رابطه آنها با یکدیگر بحث می کند علم وظایف الاعضائ .

معنی فیزیولوژی در فرهنگ معین

فیزیولوژی
(یُ لُ) [ فر. ] (اِ.) علم وظایف اعضاء بدن جانداران ، علمی که دربارة طرز کار اعضا و دستگاه های بدن جانوران و ارتباط آن ها با یکدیگر بحث می کند، کار اندام شناسی ، کار اندام (فره ).

معنی فیزیولوژی در فرهنگ فارسی عمید

فیزیولوژی
علمی که دربارۀ طرز کار اعضا و دستگاه های بدن جانوران و ارتباط آن ها با یکدیگر بحث می کند.

فیزیولوژی در دانشنامه ویکی پدیا

فیزیولوژی
فیزیولوژی (به فرانسوی: Physiologie، فیزیولوژی) (به انگلیسی: Physiology، فیزیالوجی) یا کاراندام شناسی* دانش عملکرد سامانه های زنده است و یکی از مهمترین شاخه های زیست شناسی (بیولوژی) است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندام ها، بافت ها، سلول ها و عناصر سلول می پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می گردد که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتشان در محیط های مختلف یا در شرایط گوناگون موجود زنده و با استفاده از روابط علم فیزیک و ریاضی، مورد بررسی قرار گیرد. فیزیولوژی، تکامل و توسعه این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آن ها با شرایط محیطی متغیر را مورد مطالعه قرار می دهد.
http://www.nuigalway.ie/physiology
https://www.ucc.ie/en/physiology
فیزیولوژی دانش بررسی نحوه کارکرد اندام های مختلف بدن می باشد. فیزیولوژی از شاخه های زیست شناسی که خود به زیرشاخه های فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی گیاهی، فیزیولوژی سلولی و فیزیولوژی پزشکی (انسانی)، نوروفیزیولوژی، فیزیولوژی ورزشی و… تقسیم می شود. فیزیولوژی همچنین یکی از دانش های پایه ای در پزشکی است که ارتباط تنگاتنگی با دانش کالبدشناسی (آناتومی) دارد.
در فیزیولوژی به بررسی کارکرد اندام های (ارگان) مختلف بدن مثلاً وظیفه قلب در بدن، وظیفه مخچه در بدن، وظیفه کلیه در بدن، اعمال ششها در بدن و غیره و درک دقیق عملکرد این ارگانها و سیستم ها با کمک روابط و اصول فیزیک و ریاضی، پرداخته می شود. بعنوان مثال در فیزیولوژی سیستم تنفسی، توسط قوانین فیزیکی مربوط به موج، شاره، فشار و غیره به محاسبه حجم هوای مورد نیاز هرکدام از شش ها و مشکلات و بیماریهای مربوط به آن و تغییر در محاسبات، در صورت تغییر در محیط بعلت یک بیماری، پرداخته می شود.
فیزیولوژی در آموزش پزشکی اهمیت بسیار دارد و در طی دوره علوم پایه به دانشجویان تدریس می شود. در کنار آناتومی و بیوشیمی، فیزیولوژی به شکل گیری طرح کلی بدن سالم در ذهن دانشجویان حوزه علوم پزشکی و پیراپزشکی کمک می کند، همچنین برای اطلاع از پاتولوژی بیماری ها فهم فیزیولوژی بسیار مهم و کلیدی است.
عکس فیزیولوژی
...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فیزیولوژی در دانشنامه آزاد پارسی

فیزیولوژی (physiology)
(یا: تن کارشناسی) شاخه ای از زیست شناسی برای بررسی عملکرد موجودات زنده. ساختار موجودات زنده در کالبدشناسی بررسی می شود.

معنی فیزیولوژی به انگلیسی

physiology (اسم)
فیزیولوژی ، تن کردشناسی ، علم وظایف الاعضاء ، علم طبیعی

معنی کلمه فیزیولوژی به عربی

فیزیولوژی
علم وظائف الاعضاء

فیزیولوژی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ز.ر
شاخه ای از زیست شناسی است که با عملکردهای طبیعی موجودات زنده و بخش های آن در ارتباط است.
شهریار آریابد
اندام شناسی
شرارت
علم طبیعی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• رشته فیزیولوژی   • فیزیولوژی پزشکی   • بازار کار فیزیولوژی   • فیزیولوژی بدن انسان   • فیزیولوژی چیست   • فیزیولوژی انسان   • کتاب فیزیولوژی   • معنی فیزیولوژیک   • مفهوم فیزیولوژی   • تعریف فیزیولوژی   • معرفی فیزیولوژی   • فیزیولوژی یعنی چی   • فیزیولوژی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فیزیولوژی

کلمه : فیزیولوژی
اشتباه تایپی : tdcd,g,Cd
آوا : fiziyoloZi
نقش : اسم
عکس فیزیولوژی : در گوگل

آیا معنی فیزیولوژی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )