برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

فهرست شهرهای جمهوری خلق چین


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فهرست شهرهای جمهوری خلق چین   • مفهوم فهرست شهرهای جمهوری خلق چین   • تعریف فهرست شهرهای جمهوری خلق چین   • معرفی فهرست شهرهای جمهوری خلق چین   • فهرست شهرهای جمهوری خلق چین چیست   • فهرست شهرهای جمهوری خلق چین یعنی چی   • فهرست شهرهای جمهوری خلق چین یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فهرست شهرهای جمهوری خلق چین

کلمه : فهرست شهرهای جمهوری خلق چین
اشتباه تایپی : tivsj aivihd [li,vd ogr ]dk
عکس فهرست شهرهای جمهوری خلق چین : در گوگل

آیا معنی فهرست شهرهای جمهوری خلق چین مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )