برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1651 100 1
شبکه مترجمین ایران

فهرست آرایه های ادبی

فهرست آرایه های ادبی در دانشنامه ویکی پدیا

فهرست آرایه های ادبی
نام فارسی آرایه های ادبی و برابر سنتی عربی آن ها در زیر می آید. این اصطلاحات تا مدتی پیش در فارسی برابری نداشته اند و زبان فارسی در این زمینه کاملاً تهی و بی واژه بود ولی استادانی همچون میرجلال الدین کزازی امروزه پیکره واژگانی فارسی را در این زمینه غنی ساخته و برابرهای فارسی بخشی از این اصطلاحات را بدست داده و بکار برده اند.
سجع همسنگ (سجع متوازن)
سجع همسو (سجع مطرف)
سجع همسان (متوازی)
همسانی (ترصیع)
تسجیع
ازدواج
همگونی (جناس)
جناس تام
جناس ناقص
جناس زاید و مزید
جناس زاید
جناس مذیل
جناس آمیغی (مرکب)
جناس مقرون
جناس مرفو
جناس دوگانه (مکرر یا مزدوج)
همسانی و همگونی (ترصیع مع التجنیس)
اشتقاق
باشگونگی (قلب)
بُنسری (ردالعجز علی الصدر)
سَربُنی (ردالصدر علی العجز)
تسبیغ (تشابه الاطراف)
وارونگی
بازآورد آغازینه (ردالمطلع)
بازآورد قافیه (ردالقافیه)
قافیه دوگانه (ذوقافیتین)
تشریح و تکرار
هماوایی (توزیع)
اعنات (التزام)
وزن دوگانه (ملون)
توشیح
کزازی، میرجلال الدین، زیباشناسی سخن پارسی ۳: بدیع، تهران: کتاب ماد، چاپ دوم، ۱۳۷۳خ.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

فهرست آرایه های ادبی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فهرست آرایه های ادبی   • مفهوم فهرست آرایه های ادبی   • تعریف فهرست آرایه های ادبی   • معرفی فهرست آرایه های ادبی   • فهرست آرایه های ادبی چیست   • فهرست آرایه های ادبی یعنی چی   • فهرست آرایه های ادبی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فهرست آرایه های ادبی

کلمه : فهرست آرایه های ادبی
اشتباه تایپی : tivsj Hvhdi ihd hnfd
عکس فهرست آرایه های ادبی : در گوگل

آیا معنی فهرست آرایه های ادبی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )