برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1431 100 1

فنیقیه

/feniqiyye/

معنی فنیقیه در لغت نامه دهخدا

فنیقیه. [ ف ِ قی ی َ ] (اِخ ) فنیقی ها ملتی بودند سامی نژاد که تقریباً در دوهزاروپانصد سال پیش از میلاد از عربستان سر برآورده و بعدها بین دریای مغرب و جبل لبنان سکنی گزیدند. خود فنیقیها می گفته اند که موطن اصلی آنها سواحل خلیج فارس بوده. فنیقیه معرب اسمی است که یونانیها به این مملکت داده اند و به معنی الهه ٔ آفتاب سرخ است که از مشرق ظاهر شده. اما فنیقی ها خودشان را کنعانیان مینامیدند. مذهب اینها بر شرک و بت پرستی بود و چیزهای زیاد از بابل اخذ کرده بودند. در میان خدایان آنها در درجه ٔ اول بعل یا خدای آسمان بود که او را ملکارت یعنی پادشاه خدایان میخواندند. از آلهه ٔ زن بیش از سایرین آستارت را می پرستیدند که همان ایستار بابلی هاست. این ربةالنوع را ملکه ٔ آسمان و نیز خدای توالد و تناسل میدانستند از سایرخدایان «اِل » رب النوع سامیها معروف بود که در صیغه ٔمؤنث الات میگفتند. از حیث تمدن فنیقی ها چون بین دوملت متمدن قدیم یعنی مصریها و بابلیها واقع بودند چیزهای زیاد از آنها اقتباس کردند ولی بیشتر به بابلیها شباهت داشتند. از شهرهای زیادی که در ساحل دریای مغرب بنا کرده بودند چند شهر معروف بود از جمله : صیدا، صور، ارواد و جبل. شهر جبل را یونانیها بیب لس مینامیدند. فنیقی ها بواسطه ٔ نفاق داخلی موفق نشدند دولت واحدی تشکیل دهند و هر شهرِ آنها امیر یا پادشاهی داشت. اما این قوم در دریانوردی شهرتی بسزا یافتند. شهر صیدا از قرن 16 تا 13 ق. م. واسطه ٔ تجارت شرق و غرب بود و صور پس از آن دارای همین مقام گردید. مستعمرات و تجارتخانه های فنیقی در تمام عالم قدیم پراکنده بود. این مردم از طرف غرب تا جزایر بریتانیای کبیر و از طرف مشرق تا بوغاز (تنگه ٔ) مالاکا در نزدیکی هندوچین تجارت میکردند، و موافق آثاری که کشف شده در آفریقای جنوبی نیز مستعمراتی داشته اند. این مملکت مکرر تابع مصری ها گردید، بعد در قرن 8 ق. م. در تحت تسلط آشوریها و در اوایل قرن 6 ق. م. به تصرف بابلیها درآمد، پس از آن در زمان کورش تابع ایران گردید ولی فنیقیها به تابعیت ملل دیگراهمیت نمی دادند زیرا دریاها و مستعمرات در تحت اقتدار آنها باقی میماند. رقیب بزرگ این قوم یونانیها بودند که در دریانوردی مهارت تام یافتند. کشف رنگ ارغوانی و اختراع شیشه از ابتکارات این قوم است. اختراع الفباء را هم به آنها نسبت ...

معنی فنیقیه به فارسی

فنیقیه
ناحیه قدیم واقع در مغرب آسیا و در نقطه نهایی مشرق بحرالروم ( مدیترانه ) . در ساحل شرقی دریای مزبور حاشیه باریکی است که میان این دریا و کوه لبنان قرار دارد . این حاشیه را در زمانهای پیشین فینیقیه مینامیدند و اکنون بجای آن [ سوریه ] و [ لبنان ] قرار دارد . اراضی این ناحیه کوهستانی و پوشیده از جنگل های وسیع بوده است و در کنار بحرالروم بنادری ایجاد کرده بودند. مانند صور صیدا و قر طاجنه ( مستعمره آنان در شمال افریقا ) . معلوم نیست که نخستین سکنه این سرزمین چه قومی بوده . همینقدر میدانیم که مردم فینیقی قومی بوده اند از بنی سام و مانند ملت یهود در نتیجه تغییر نشیمنهایی که در ازمنه خیلی قدیم داده اند ( در حدود ۲۸٠٠ قبل از میلاد ) و بدرستی اطلاعی از آن در دست نیست درین خاک متوطن گشته اند . مردم فینیقیه هیچوقت تحت لوای دولت واحد نرفتند بلکه باقتضای طبیعت ساحلی بچند شهر مستقل منقسم شدند که از شمال بجنوب بترتیب از این قرار بود : آراد بیبلس . بیروت صیدا صور آکر. تاریخ فینیقیه روشن نیست زیرا از کتب فینیقی چیزی بدست نیامده و کتیبه های فینیقی نیز بی نهایت نادر می باشند . بیشتر اطلاعاتی که در باب فینیقیه وجود دارد از تورات و کتیبه های مصر و آشور و نویسندگان یونان و روم اخذ شده است . تاریخ حقیقی فینیقیه تاریخ تجارت و آبادیهایی است که بنا کرده اند. این تاریخ را میتوان بسه دوره صیدا صور کارتاژ ( قرطاجنه ) منقسم نمود . دوره صیدا . صیدا پیش از دیگر اقران خود ترقی کرد و ازمائه ۱۵ تا مائه ۱۳ قبل از میلاد اهمیتی داشت . اهالی صیدا مخصوصا در حوزه شرقی بحرالروم بدریانوردی و تجارت عمر میگذاشتند . آنها جزیره قبرس رابتصرف آورده شهرها در آن ساختند. از آنجا بسواحل آسیای صغیر رفتند و در آنجا هم دار- التجاره های مهم برپا نمودند . دوره صور. صور که بسیاری از مردم صیدا بدانجا پناهنده شده بودند جانشین صیدا گردید . از مائه ۱٠ تا ۶ قبل از میلاد این شهر بزرگترین بازار تجارت مشرق و بحرالروم بود. مردم صیدا بالخاصه در مشرق بحراللروم کار میکردند اما اهالی صور سعی خویش را متوجه حوزه غربی آن دریا نمودند و میان افریقا و اسپانیا رفت و آمد داشتند مع ذلک در اینجا نیز مانند مردم صیدا بارقابت یونان مصادف گردیدند . دوره کارتاژ ( قرطاجنه ) . صور چون به تمول خود می ب ...

فنیقیه در دانشنامه آزاد پارسی

فِنیقیه (Phoenicia)
فِنیقیه
فِنیقیه
نام قدیمی یونانی ناحیۀ شمال کنعان در ساحل شرقی مدیترانه. تمدن فنیقی از حدود ۱۲۰۰پ م تا تصرف صور به دست اسکندر مَقدونی در ۳۳۲پ م شکوفا بود. آنان قومی دریانورد و هنرمند بودند. گویا افریقا را دور زدند و مهاجرنشین هایی در قبرس، شمال افریقا (مثلاً کارتاژ)، مالت، سیسیل، و اسپانیا تأسیس کردند. شهرهای آنان (صور، صِیدا، و بیبلوس) دولت های مستقلی با پادشاهان موروثی داشتند که زیر نفوذ طبقات حاکم بازرگان بودند. فنیقی ها سواحل لبنان و سوریه، در شمال کوه کارمل، را تصرف کرده بودند. صادرات آنان شامل رنگ ارغوانی و پارچۀ صور، اسباب و اثاثیۀ خانه (از چوپ لبنان)، و جواهرات بود. اسنادی که در ۱۹۲۹ در اوگاریت ساحل سوریه کشف شد حاوی اطلاعات فراوانی دربارۀ تمدن آنان است؛ خدایان آنان شامل بعل، اَستارتِه یا ایشتر، و مولوک بودند. رقابت مهاجرنشین ها و حمله های اقوام دریایی، آشوریان و یونانیان به شهرهای فنیقیه، به زوال آنان انجامید.

فنیقیه را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فهیمه
فنیقیه
ناحیه قدیم واقع در مغرب آسیا و در نقطه نهایی مشرق بحرالروم ( مدیترانه ) . در ساحل شرقی دریای مزبور حاشیه باریکی است که میان این دریا و کوه لبنان قرار دارد . این حاشیه را در زمانهای پیشین فینیقیه مینامیدند و اکنون بجای آن [ سوریه ] و [ لبنان ] قرار دارد .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• فنیقیه کجاست   • آرامی ها   • خط فنیقی ها   • سامی ها   • زبان فنیقی   • کنعانیان   • کارتاژها   • اختراع پول   • معنی فنیقیه   • مفهوم فنیقیه   • تعریف فنیقیه   • معرفی فنیقیه   • فنیقیه چیست   • فنیقیه یعنی چی   • فنیقیه یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فنیقیه
کلمه : فنیقیه
اشتباه تایپی : tkdrdi
آوا : feniqiyye
نقش : اسم خاص مکان
عکس فنیقیه : در گوگل

آیا معنی فنیقیه مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )