برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1523 100 1
شبکه مترجمین ایران

فطراسالیون

معنی فطراسالیون در لغت نامه دهخدا

فطراسالیون. [ ف ُ ] (معرب ، اِ) بلغت یونانی تخم کرفس باشد چه فطرا به معنی تخم و سالیون کرفس کوهی است و بعضی گویند نوعی از سماروغ است. (آنندراج ) (از برهان ). تخم کرفس رومی. (ترجمه ٔصیدنه ). تخم کرفس کوهی است. (ذخیره ٔ خوارزمشاهی ).

معنی فطراسالیون به فارسی

فطراسالیون
به لغت یونانی تخم کرفس باشد چه فطرا به معنی تخم و سالیون کرفس کوهی است .

فطراسالیون را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد کوشکی
كرفس چندين نو است: كوهی، بيابانی، كاشتنی، و نوعی در آب يا كنار آب رويد كه اين نو اخير از كرفس كاشتنی بزرگتر است و تأثير هر دو برابر است. نوعی ديگر هست كه آن را (سمرنيون) نامند. نپندارند كه هرچه كرفس كوهی است بايد همان (فطراساليون) باشد. منظورم از كوهی آن است كه در سنگلاخ رويد. ديسقوريدوس گويد: كرفس بر چند نو است:
1 - كرفس كوهی: كه ساقه يك وجبى دارد، ريشه اش باريك و پيرامون بيخش چوبهايی است كه غوزهاى چون غوزه خشخاش دارند و از غوزه خشخاش ريزتر و باريكر ند. ثمرش مستطيل الشكل، تندمزه و خوشبوى است. گاهی اين نو از كرفس را در سنگلاخها و بلنديهاى زمين می يابند و نبايد پندارند كه كرفس سنگلاخی است. ثمر و بيخ اين كرفس را با شراب خورند چسبناك و چسبنده است.
2 - كرفس سنگلاخی، كه همان فطراساليون است. اين نو در سنگلاخها رويد و تخمش همانند تخم ننه حوا است و ازآن خوشبوتر وتند مزه تر است.
3 - كرفس درشت، كه بعضی آن را سمرنيون ناميده اند و اشتباه كرده اند زيرا سمرنيون درشت تر از كرفس كاشتنی است و رنگش به سپيدى می زند، ساقه توخالی و نرم و دراز دارد و تو گويی راه راه است برگش از برگ كرفس كاشتنی پهن تر است. و برگش كمی مايل به سرخی است. و تاج گلش به تاج گل بنفشه شبيه است و گلی از آن سرمی زند. قانون ترجمه شرفکندی جلد 2 ص 192

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فطراسالیون   • مفهوم فطراسالیون   • تعریف فطراسالیون   • معرفی فطراسالیون   • فطراسالیون چیست   • فطراسالیون یعنی چی   • فطراسالیون یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فطراسالیون

کلمه : فطراسالیون
اشتباه تایپی : txvhshgd,k
عکس فطراسالیون : در گوگل

آیا معنی فطراسالیون مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )