برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1623 100 1
شبکه مترجمین ایران

فطام

معنی فطام در لغت نامه دهخدا

فطام. [ ف ِ ] (ع مص ) جداکردن طفل از مادر. (از اقرب الموارد). موقوف کردن شیرخوارگی کودک بعد عمر دوسالگی. (غیاث ) :
دایه ٔ جود ترا گفتم ، کرا خواهی رضیع؟
گفت باری آز را کش نیست امید فطام.
کمال الدین اسماعیل.
چون فطامش شد بگفتم با پری
تا درآموزند نطق و داوری.
مولوی.
گر ز شیر دیو تن را وابری
در فطام او بسی حلوا خوری.
مولوی.
پس حیات ماست موقوف فطام
اندک اندک جمع کن ، تم الکلام.
مولوی.
|| شکستگی. || مفارقت از هرچیز. (غیاث ). || (اِ) زمان فطام. زمان بازگرفتن کودک از شیر. (فرهنگ فارسی معین ) (از اقرب الموارد).

معنی فطام به فارسی

فطام
هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک
۱ - ( مصدر ) باز گرفتن طفل از شیر ۲ - ( اسم ) زمان بازگرفتن کودک از شیر .

معنی فطام در فرهنگ معین

فطام
(فِ) [ ع . ] ۱ - (مص م .) باز گرفتن طفل از شیر. ۲ - (اِ.) زمان باز گرفتن کودک از شیر.

معنی فطام در فرهنگ فارسی عمید

فطام
۱. از شیر گرفتن کودک.
۲. [مجاز] جدا کردن چیزی از چیز دیگر.

فطام را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رسم آزادی
فطام
هنگام ازشیرگرفتن کودک، ازشیربازگرفتگی کودک
.......................
فطام درجدول اعداد ۱۳۰
فاطمه درجدول اعداد ۱۳۵
تعداد آیات درقرآن ۱۳۵

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فطام   • مفهوم فطام   • تعریف فطام   • معرفی فطام   • فطام چیست   • فطام یعنی چی   • فطام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فطام

کلمه : فطام
اشتباه تایپی : txhl
عکس فطام : در گوگل

آیا معنی فطام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )