برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1418 100 1

فساد پیوستن

معنی فساد پیوستن در لغت نامه دهخدا

فساد پیوستن. [ ف َ / ف ِ پ َ / پ ِ وَ ت َ ] (مص مرکب ) فساد انگیختن. فتنه و آشوب بپا کردن. یاغی شدن : اگر بر آن برفتندی این مرد فسادی نپیوستی. (تاریخ بیهقی ). رجوع به فساد انگیختن شود.

معنی فساد پیوستن به فارسی

فساد پیوستن
فساد انگیختن . فتنه و آشوب به پا کردن.

فساد پیوستن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فساد پیوستن   • مفهوم فساد پیوستن   • تعریف فساد پیوستن   • معرفی فساد پیوستن   • فساد پیوستن چیست   • فساد پیوستن یعنی چی   • فساد پیوستن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فساد پیوستن
کلمه : فساد پیوستن
اشتباه تایپی : tshn ~d,sjk
عکس فساد پیوستن : در گوگل

آیا معنی فساد پیوستن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )