برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1420 100 1

فساد انگیختن

معنی فساد انگیختن در لغت نامه دهخدا

فساد انگیختن. [ ف َ / ف ِ اَ ت َ ] (مص مرکب ) آشوب و فتنه به پا کردن. یاغی شدن. سر به شورش برداشتن. قیام کردن : باشد که سوی ختلان و چغانیان و ترمذ آید و فسادی انگیزد. (تاریخ بیهقی ). اگر قصد او کردندی بسیار فساد انگیختی. (تاریخ بیهقی ).

معنی فساد انگیختن به فارسی

فساد انگیختن
آشوب و فتنه به پا کردن . یاغی شدن .

فساد انگیختن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فساد انگیختن   • مفهوم فساد انگیختن   • تعریف فساد انگیختن   • معرفی فساد انگیختن   • فساد انگیختن چیست   • فساد انگیختن یعنی چی   • فساد انگیختن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فساد انگیختن
کلمه : فساد انگیختن
اشتباه تایپی : tshn hk'dojk
عکس فساد انگیختن : در گوگل

آیا معنی فساد انگیختن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )