فرو رونده

/fururavande/

معنی انگلیسی:
plunger

مترادف ها

intrusive (صفت)
فضول، ناخوانده، سرزده، فضولانه، بزور داخل شونده، فرو رونده

فارسی به عربی

تدخلی

پیشنهاد کاربران

بپرس