برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1524 100 1
شبکه مترجمین ایران

فره مندی

فره مندی در دانشنامه آزاد پارسی

فَرِّه مَنْدی (charisma)
(یا: کاریزما؛ جاذبۀ روحانی) در اصطلاحِ علوم انسانی، رهبری با خصوصیتی فراتر از مردم عادی. این فرد در نظر مردم چونان موجودی فوق بشری نگریسته می شود و جماعتِ تحت رهبری، اِعمال قدرت او را به جان می پذیرند. فره مندی در اصل، اصطلاحی در الهیات مسیحی است، به معنی لطف الهی ای که شامل حال فردی مسیحی می شود تا رسالتی را به انجام رساند. این مفهوم در اندیشۀ ماکس وبر جایِگاهی کلیدی یافته است؛. به نظر ماکس وبر، رهبری فره مندانه فقط در زمان ها یا مکان هایی ظهور می کند که هنجارهای رایج عقل و اشکال متداولِ اقتدار تضعیف شده است و خلأ موجود را فقط رهبری با شاخصه های فره مندانه پر تواند کرد.

فره مندی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فره مندی   • مفهوم فره مندی   • تعریف فره مندی   • معرفی فره مندی   • فره مندی چیست   • فره مندی یعنی چی   • فره مندی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فره مندی

کلمه : فره مندی
اشتباه تایپی : tvi lknd
عکس فره مندی : در گوگل

آیا معنی فره مندی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )