برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1388 100 1

فرسوده گشتن

معنی فرسوده گشتن در لغت نامه دهخدا

فرسوده گشتن. [ ف َ دَ / دِ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) پیر شدن. فرسوده شدن :
بدو گفتم ای سرور شیرگیر
چه فرسوده گشتی چو روباه پیر؟
سعدی.
|| ملول شدن. رنجور شدن :
مبر حاجت به نزدیک ترشروی
که از خوی بدش فرسوده گردی.
سعدی (گلستان ).
رجوع به فرسوده شود.

فرسوده گشتن را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فرسوده گشتن   • مفهوم فرسوده گشتن   • تعریف فرسوده گشتن   • معرفی فرسوده گشتن   • فرسوده گشتن چیست   • فرسوده گشتن یعنی چی   • فرسوده گشتن یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرسوده گشتن
کلمه : فرسوده گشتن
اشتباه تایپی : tvs,ni 'ajk
عکس فرسوده گشتن : در گوگل

آیا معنی فرسوده گشتن مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )