برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1600 100 1
شبکه مترجمین ایران

فرزندان امام حسن علیه السلام

فرزندان امام حسن علیه السلام در دانشنامه اسلامی

فرزندان امام حسن علیه السلام
در مورد فرزندان آن حضرت در تاریخ سخن فراوان گفته اند واقدی و کلبی پانزده پسر و هشت دختر شمرده اند، ابن جوزی شانزده پسر و چهار دختر، ابن شهر آشوب پانزده پسر و شش دختر و شیخ مفید هشت پسر و هفت دختر و ما در این جا به قول شیخ مفید که اصح اقوال است اکتفا می کنیم.

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فرزندان امام حسن علیه السلام   • مفهوم فرزندان امام حسن علیه السلام   • تعریف فرزندان امام حسن علیه السلام   • معرفی فرزندان امام حسن علیه السلام   • فرزندان امام حسن علیه السلام چیست   • فرزندان امام حسن علیه السلام یعنی چی   • فرزندان امام حسن علیه السلام یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرزندان امام حسن علیه السلام

کلمه : فرزندان امام حسن علیه السلام
اشتباه تایپی : tvcknhk hlhl psk ugdi hgsghl
عکس فرزندان امام حسن علیه السلام : در گوگل

آیا معنی فرزندان امام حسن علیه السلام مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )