برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

فرزانش

فرزانش را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حلما
فلسفه
سيما
Philosophy
ع/سپنتامهر
فرزانِش:فرزانگی است وحکمت!
می تواندبودکه برابرواژه وجایگزین فلسفه باشد!
درگذشته فرزانه نیزبه دانشمندبزرگ میگفتندکه فرهمندی دانش دراوبسیارست.فلسفه نیزکه اوج فروشکوه خردورزیست میتواندبه چم و معنای
فرزانِش باشد!
همچنین درگذشته فرزانه کسی بوده که به همه یا بیشینه واکثردانشهاآگاهی وچیرگی یاتسلط داشته وبه تازی به چنین کس حکیم میگفتند.
درزبانهای لاتینی‌ نیز کسی که دراوج فرزان وآگاهی وعلوم بوده را ، پلیمات گفته ومیگویند!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فرزانش   • مفهوم فرزانش   • تعریف فرزانش   • معرفی فرزانش   • فرزانش چیست   • فرزانش یعنی چی   • فرزانش یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرزانش

کلمه : فرزانش
اشتباه تایپی : tvchka
عکس فرزانش : در گوگل

آیا معنی فرزانش مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )