برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1434 100 1

فردوسی طوسی ابوالقاسم

فردوسی طوسی ابوالقاسم در دانشنامه آزاد پارسی

فردوسی طوسی، ابوالقاسم (طوس ۳۲۹ـ ۴۱۷/۴۱۱ق)
تندیس فردوسی در میدان در رم، کار استاد ابوالحسن صدیقی
(یا: حکیم فردوسی) حماسه سرای ایرانی. در خانواده ای دهقان (طبقه ای از مالکان و زمین داران که کارگزار و مأمور حکومت و نگه دارنده و منتقل کنندۀ زبان و فرهنگ ایرانی بودند) زاده شد. از حوادث زندگی و پیشامدهای عمر او اطلاع چندانی نداریم، اما چون از طبقۀ دهاقین بوده، به احتمال فراوان، به رفاه می زیسته و کودکی و جوانی را در تحصیل علم گذرانده است. همچنین این طبقه به آداب و رسوم و سنت ها و داستان های باستانی ایران علاقه داشتند و توسط آن ها این آداب و سنن به آینده منتقل می شد. فردوسی به رسم آن روزگار سوارکاری و تیراندازی و شاید پاره ای از فنون جنگاوری را می دانسته است. در روزگار جوانی همسری گزیده بود و چنان که از سرآغاز داستان بیژن و منیژه برمی آید، همسرش باسواد و هنرمند بوده، چنگ می نواخته و زبان پهلوی می دانسته و از روی کتاب های پهلوی داستان بیژن و منیژه را برای شویش می خوانده است تا او آن را به نظم کشد؛ این واقعه تقریباً مصادف با قتل دقیقی شاعر است. دقیقی پیش از فردوسی سرودن حماسه را به امر نوح سامانی آغاز کرده بود. او موظف بود که شاهنامۀ منثور ابومنصوری را به نظم کشد، ولی از «خوی بد خود» به دست غلامش کشته شد. پس از او فردوسی بر آن شد که کار او را پی بگیرد، اما مأخذ دقیقی را نداشت تا یکی از دوستانش نسخۀ شاهنامۀ ابومنصوری را به او داد و فردوسی میان سال های ۳۶۵ تا ۳۷۰ق به نظمِ این شاهنامۀ منثور آغاز کرد. فردوسی در نظم خود از نوشته های دیگران و سخن راویان نیز بهره برده است. فردوسی نظم این داستان ها را نه به امر امیری، که به خواست خود شروع کرد. عشق او به داستان های حماسی و کهن ایرانی روزبه روز بیشتر می شد و حتی در مرگ پسرش از سرودن بازنایستاد. رفته رفته اندوخته اش ته کشید و به قول خود او بزرگی از طوس، که دیر نماند، او را یاری می رساند و پس از او حَییّ بن قتیبه و علی دیلم او را کمک می کردند. پس از آن که این دوستان او پراکنده شدند و او نیازمند و فرتوت شد و از طرفی تبلیغات شاعرپروری محمود، فردوسی را واداشت که این اثر سترگ خود را به نام محمود غزنوی کند که هم در پایان زندگی اش تمکن مالی یابد و هم کتابش توسط محمود غزنوی منتشر شود. نسخۀ اول شاهنامه در ۳۸۴ق به پایان ...

فردوسی طوسی ابوالقاسم را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فردوسی طوسی ابوالقاسم   • مفهوم فردوسی طوسی ابوالقاسم   • تعریف فردوسی طوسی ابوالقاسم   • معرفی فردوسی طوسی ابوالقاسم   • فردوسی طوسی ابوالقاسم چیست   • فردوسی طوسی ابوالقاسم یعنی چی   • فردوسی طوسی ابوالقاسم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فردوسی طوسی ابوالقاسم
کلمه : فردوسی طوسی ابوالقاسم
اشتباه تایپی : tvn,sd x,sd hf,hgrhsl
عکس فردوسی طوسی ابوالقاسم : در گوگل

آیا معنی فردوسی طوسی ابوالقاسم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )
شبکه مترجمین ایران