برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1438 100 1

فردوسی ثانی محمدعلی

فردوسی ثانی محمدعلی در دانشنامه آزاد پارسی

فردوسی ثانی، محمدعلی ( ـ پس از ۱۱۶۰ق)
شاعر ایرانی. چون نسب خود را به ابوالقاسم فردوسی می رساند، به فردوسی ثانی معروف شد. از ۱۱۴۱ق در شمار ملازمان نادرشاه افشار بود و با او به هند سفر کرد و به فرمان او منظومه ای با نام نادرشاه نامه/شاهنامۀ نادری به وزن شاهنامۀ فردوسی در شرح پیروزی ها و جنگ های نادر سرود که با داستان مرگ نادر به پایان می رسد. شاهنامۀ نادری به کوشش احمد سهیلی چاپ شده است (تهران، ۱۳۳۹ش).

فردوسی ثانی محمدعلی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فردوسی ثانی محمدعلی   • مفهوم فردوسی ثانی محمدعلی   • تعریف فردوسی ثانی محمدعلی   • معرفی فردوسی ثانی محمدعلی   • فردوسی ثانی محمدعلی چیست   • فردوسی ثانی محمدعلی یعنی چی   • فردوسی ثانی محمدعلی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فردوسی ثانی محمدعلی
کلمه : فردوسی ثانی محمدعلی
اشتباه تایپی : tvn,sd ehkd lplnugd
عکس فردوسی ثانی محمدعلی : در گوگل

آیا معنی فردوسی ثانی محمدعلی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران