برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1558 100 1
شبکه مترجمین ایران

فرخی سیستانی

فرخی سیستانی در دانشنامه ویکی پدیا

فرخی سیستانی
ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف به فَرُّخی سیستانی از شاعران نامدار پارسی گوی سده پنجم قمری است که در سبک خراسانی می سرود. سروده های او به ستایش شاهان و برانگیختن سلطان به عدل و بخشش اختصاص دارد. وی علاوه بر تسلط بر شعر و ادب در موسیقی نیز مهارت داشت و بدین وسیله توانست به دربار ابوالمظفر شاه چغانیان و سپس به دربار سلطان محمود غزنوی راه یابد و منزلتی والا بدست آورد. فرخی را یکی از بهترین قصیده سرایان ایرانی می دانند تا جایی که گفته اند سخن سهل و ممتنع در عربی خاص ابوفراس حمدانی و در فارسی خاص فرخی است. سهل و ممتنع (آسان نمای دشوارگفت) به سخنی می گویند که سرودن آن در ظاهر آسان می نماید، اما نظیر آن گفتن مشکل باشد.
ذبیح الله صفا (۱۳۴۲)، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: ابن سینا، ص. ۴۴۸
فرخی در بیان انواع احساساتی که بر عاشق دست می دهد چیره دست است. شوخ طبعی شاعر و گستاخی او در برابر ممدوحان خویش نیز به آثارش رونقی بخشیده است.
روایت شده است که فرخی علاوه بر شاعری آوازی خوش داشت و در نواختن بربط مهارت داشت. دیوان شعر فرخی شامل بیش از چند هزار بیت است که در قالب های قصیده، غزل، قطعه، رباعی، ترکیب بند، و ترجیع بند سروده شده است.
قصیده در صورت کامل خود، دربرگیرنده چهار رکن مقدمه، بیت تخلص، تنه اصلی، و شریطه یا دعا است. در دیوان فرخی سیستانی (چاپ اقبال، ۱۳۳۵)، دویست و چهارده قصیده ضبط شده که از آن میان، یکصد و شصت و شش قصیده (حدود ۷۸ درصد) چهاررکنی است و چهل و هفت قصیده فاقد مقدمه تغزلی. فرخی در قصاید بدون مقدمه اش از همان آغاز، مستقیم به سراغ ستایش رفته که این خلاف سنت قصیده ستایشی است. یک قصیده هم دارد که در معنی عشق سروده و فاقد مضمون مدحی است.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

نقل قول های فرخی سیستانی

علی بن جولوغ فَرُّخی سیستانی با کُنیهٔ ابوالحسن (۹۸۰، غزنی - ۱۰۳۷، غزنی) شاعر و کاتب فارسی، نوازنده و موسیقی دان خراسانی در دورهٔ غزنویان بود.
• «آن کو طلبد نام نکو باید کردن// با دیو به روز اندر سیصد ره پیکار»
• «آیی و گویی که بوسه خواهی؟ خواهم// کور چه خواهد بجز دو دیده روشن»
• «از بن دندان بکند هرکه هست// آنچه بدان اندر ما را رضاست»
• «اگر اسکندر با شاه همسفر بودی// ز اسب تازی زود آمدی فرود به خر»
• «اندر این ایام از نادره ها نادره است// پسری با پدر خویش موافق به سیر»
• «ای دوست به یک سخن ز من بگریزی// خوی تو نبد به هر حدیثی تیزی// بد گشتی از آن که با بدان آمیزی// با دیگ بمنشین که سیه برخیزی»
• «ایزد کند رحمت بر آن کس که او// رحمت کند بر مردم ممتحن»
• «اینک همی رود که به هر قلعه برکشد// از کشته پشته پشته و از آتش علم علم»
• «با دیگ بمنشین که سیه برخیزی// با بدان سر مکن که بد گردی»
• «باز هم باز بود ورچه که او بسته بود// صولت بازی از باز فکندن نتوان»
• «با وقت بود بسته همه کار و همه چیز// بی وقت بود کار به سر بردن دشوار»
• «برتر ز خوی ها خرد است و هنر// مردم بی این دوچیز نیاید به کار»
• «بسا سپاه گرانا که در زمانه شدند// ز جنبش قلمی تار و مار و زیر و زبر»
• «بسا کسا که به امید آن که به یابد// شکر ز دست بیفکند و بر گرفت شرنگ»
• «بس کسا کاندر گهر و اندر هنر دعوی کند// همچو خر در یخ بماند چون گَهِ برهان بود»
• «بسیار بخوردند و نبردند گمانی// کز خوردن بسیار شود مردم بیمار»
• «بلی آنچه خواهد رسیدن به مردم// دهد دل بدان هر زمانی گواهی»
• «به اختیار، کس از یار خویش دور شود؟// به روز وصل کسی آرزو کند هجران؟»
• «به زبان و به دل زبردستی// مرد چون بنگری دل است و زبان»
• «به فضل و خوی پسندیده جست باید نام// دگر به دادن نان و به بذل کردن زر»
• «به نهاد و خوی و صورت به پدر ماند راست// پسر آنست پدر را که بماند به پدر»
• «پسر کو چون پدر باشد ستایش را سزا باشد»
• «پسر که دانا باشد بر از پدر بخورد// بخاصه از پدر پیش بین دولت یار»
• «پی نام و نان اند خلق زمانه// تو مر خلق را مایهٔ نام و نانی»
• «تا با تو به صلح گشتم ای مایهٔ جنگ// گردد دل من ...

فرخی سیستانی را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فرخی سیستانی   • مفهوم فرخی سیستانی   • تعریف فرخی سیستانی   • معرفی فرخی سیستانی   • فرخی سیستانی چیست   • فرخی سیستانی یعنی چی   • فرخی سیستانی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرخی سیستانی

کلمه : فرخی سیستانی
اشتباه تایپی : tvod sdsjhkd
عکس فرخی سیستانی : در گوگل

آیا معنی فرخی سیستانی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )