برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرجه رادیکال

فرجه رادیکال را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد حمید نیک روان
ریشگی، خُردانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی فرجه رادیکال   • مفهوم فرجه رادیکال   • تعریف فرجه رادیکال   • معرفی فرجه رادیکال   • فرجه رادیکال چیست   • فرجه رادیکال یعنی چی   • فرجه رادیکال یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی فرجه رادیکال
کلمه : فرجه رادیکال
اشتباه تایپی : tv[i vhnd;hg
عکس فرجه رادیکال : در گوگل

آیا معنی فرجه رادیکال مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )