فرانه

فرهنگ اسم ها

لغت نامه دهخدا

فرانه. [ ف َ ن َ / ن ِ ] ( اِ ) پروانه. فرانک. فرانق. سیاه گوش. ( یادداشت به خط مؤلف ). رجوع به پروانه و فرانک شود.

پیشنهاد کاربران

فرانه یعنی پیشرو . بالاترازدیگران وکسی که درلشگرپیشاپیش حرکت می کند
باید به کسی ک گفت اسم فرانه اسم بی معنی ای هست بگم که اسم منم فرانه هست و وقتی همه اسمم رو میشنون مثل خودت چند باری حتی اشتباه تلفظ میکنن ولی خیلی بی شخصیتیه که بگی این اسم بی معنیه
کسی که وقتی با اون هستی احساس آرامش میکنی افتخار میکنی که همراهت هست
فرانه
فرانه اسم بسیار زیبایی است که به معنی پروانه ای است که به دور شمع می چرخد و چشم های تیره دارد و همچنین اگر با دقت کردن به هجا های پروانه راجع به اون تصمیم بگیریم یعنی پرشکوه و با وقار که اسم قشنگ فارسی است برای بانو های زیبا و باوقار ایرانی
تقدیم با عشق
سلام اسمم فرانه هست معنی اسمم یعنی پروانه
سلام. فرانه معنی پرووانه بسیار زیباست
فرانه یعنی پروانه
معنی شکوه و روشنایی
کلا خیلی بی معنیه به نظر من این همه اسم که با ف شروع میشه و خیلی هم با مفهومه چرا فرانه من که شنیدم فکر کردم طرف میگه ترانه یا فرزانه ولی فرانه میگفت
باشکوه بزرگ با عظمت
فرانه به معنی شکوه و بزرگی ، عظمت باید باشد
فرانه نام یکی از ملکه های قدیمه که به همسرش پادشاه وقت آموخت که چیزی بدون تلاش بدست نمیاد. فرانه به معنای پروانه ایه که به دور شمع میچرخه حتی اگه بالش بسوزه
فرانه یعنی با فروشکوه
سلام
به نظر من فر به اضافه انه شده و تبدیل به فرانه شده مثل محترم به اضافه انه که میشه محترمانه ( با احترام )
فر یعنی جلال، شان، شکوه، شوکت، فروغ ایزدی، لمعه، حسن، زیبایی.
به نظر من معنی فرانه پروانه نیست، معنی فرانه میشه باشکوه باشان باشوکت
خدانگهدار
سلام
به نظر من فر انه شده و تبدیل به فرانه شده مثل محترم انه که میشه محترمانه ( با احترام )
فر یعنی جلال، شان، شکوه، شوکت، فروغ ایزدی، لمعه، حسن، زیبایی.
به نظر من معنی فرانه پروانه نیست، معنی فرانه میشه باشکوه باشان باشوکت
خدانگهدار
فرانه یعنی فر و شکوه از آنِ او باد
فرانه یعنی پروانه سیاه چشم. . . بسیار اسم زیباییه
معنی فرانه فر و شکوه است.
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٨)

بپرس